Wat is JOP Hasselt?

Omdat geloven toch nog niet zo gek is! JOPHasselt wil een project zijn van, door en voor jongeren die de diepere dimensie in hun leven een kans willen geven. Onze overtuiging is dat Jezus aan elke mens in deze tijd iets zinnigs te zeggen heeft.

Deze website wil een instrument zijn binnen het project maar ook een ondersteuning van het project.

We willen een kerkelijk aanbod creƫren dat steunt op 4 pijlers.

  • We willen jongeren een thuis bieden waar ieder mag zijn wie men is. Waar er vriendschap is en waar men het leven met elkaar deelt. Waar men elkaar ook kan ontmoeten als gelovige.
  • Inhoudelijk willen we ook op weggaan met jongeren omdat het verhaal van Jezus, de kerkelijke traditie en het geloof een zinvol en levensnoodzakelijk referentiekader kan bieden aan jongeren.
  • Jongeren stimuleren om zich te engageren binnen de gelovige gemeenschap of in de samenleving is ook essentieel in het project. Dit kan door verantwoordelijkheid op te nemen voor, mee te denken over of door effectief de handen uit de mouwen te steken.
  • Ook moet er ruimte zijn voor stilte, bezinning, gebed en vieren in al zijn facetten.

Dit alles krijgt zijn specifieke invulling vanuit de persoon van Jezus. Hij is het die onze kijk op de dingen kleurt, maat wil zijn van ons handelen en die ons ten diepste verbindt.

We willen ons echter niet beperken tot de jongeren die zich al christen noemen. We willen ons ook begeven op het terrein van de jongeren zelf.

Af en toe willen we ook een laagdrempelig initiatief te nemen dat veel jongeren kan bereiken. We moeten ook eens uitbreken naar het terrein waar jongeren zijn, waarmee ze zich bezighouden. Het initiatief moet genomen worden in een domein waar jongeren mee bezig zijn.