Jong Karmel

is een initiatief 
vanuit de karmelitaanse spiritualiteit 
voor jongeren tussen 12 en 30 jaar 
om op regelmatige tijdstippen, 
een weekend, een tocht, 
een kamp, een Taize-viering… 
mee te maken.

 Zo willen we creatief 
en in verbondenheid
ons eigen geloof 
ontdekken, beleven 
en delen met leeftijdsgenoten.

Je bent welkom zoals je bent,
met alles wat in je leeft
aan vreugde en pijn, 
aan geloof en twijfel.