IJD

De interdiocesane jeugddienst, voor alles wat kerkelijk jongerenwerk betreft in het bisdom Hasselt