Interculturele uitwisseling via vrijwilligerswerk

Korte termijn

Deze projecten bieden je de mogelijkheid om, in een internationale groep, gedurende 2 à 3 weken, samen te leven en te werken in het buitenland. Vanaf 18 jaar kan je naar get buitenland. De organisatie zorgt voor kost en inwoon. Deze projecten vinden heel het jaar plaats, maar kennen een piekmoment in de zomer.

Lange termijn

Hier ligt de nadruk op individueel vrijwilligerswerk binnen een sociaal-cultureel project en dit gedurende 3 maanden tot een jaar. Je verblijft in een gastfamilie, binnen een zelfstandige woonformule of op het project zelf. Je kan deelnemen vanaf 18 jaar. Het vrijwilligerswerk biedt je een waaier aan mogelijkheden. Ecologische projecten, vredesorganisatie of organisaties binnen het welzijnswerk, solidariteit met het Zuiden, projecten i.v.m. gender, anti-racisme enz... vormen slechts een greep uit het aanbod. Ook het werk kan variëren: van kinderanimatie tot renovatiewerk, actie voeren rond één of ander thema, natuurbescherming, studie en discussie, welzijnswerk,...

Voor meer info Jan Philippe, 0494/29.27.67 www.viavzw.be