Eye Openers

Is zelfbevrediging doodzonde?

52

Is het verkeerd om je eigen lichaam aan te raken, dat prettig te vinden en tot bevrediging te komen? Het is een vraag waar enorm veel mensen mee zitten. Niet alleen jongens - ook meisjes liggen er massaal mee in de knoop. Het blijkt niet zo makkelijk hierop een antwoord te vinden, want de Bijbel spreekt er met geen woord over. Hoe goed je de Bijbel ook doorsnuffelt, er wordt met geen enkel woord ook maar iets gezegd, die in de richting van zelfbevrediging wijst. Wel zegt de Bijbel heel wat over seksualiteit in het algemeen.

Het geheim van grandioze seks

40

Seks kan je geluk schenken - een intens en diep geluk. Seks kan ook alle geluk van je roven, en je als een hoopje ellende achterlaten... Seks kan een bron van sprankelend, fris leven zijn, waardoor alles wat je doet mooier en beter wordt. Seks kan ook een stinkende beerput zijn, die heel je leven vertroebelt. Seks kan je relatie dieper maken dan de oceaan. Seks kan je relatie ook compleet verwoesten, en het zelfs zo onleefbaar maken, dat je eruit wegvlucht. Seks heeft de kracht om je leven gelukkig, kleurrijk, en mooi te maken.

Bestaat God wel?

39

Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Ze begonnen te discussiëren en spraken over vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel bestaat.

De kapper zei: "kijk, ik geloof niet dat God bestaat." 
"Waarom zeg je zoiets"? vroeg de man.

Ritmische stilte

39

Mensen denken soms dat stilte de afwezigheid van geluid is. Dat stille tijd houden betekent dat je een moment het leven stil zet. Dat is net zoiets als zeggen dat de muziek ophoudt op het moment dat er een rust staat. Het ritme van een muziekstuk houdt niet op als er een rust is, de rust is essentieel voor het ritme. De rust zorgt voor de dynamiek in de muziek. Als er meerdere stemmen in een muziekstuk zijn, kan een rust van verschillende instrumenten ervoor zorgen dat een ander instrument extra in de aandacht komt. Om daarna weer bij elkaar te komen.

De verpakking

38

Een jongeman bereidde zich voor om af te studeren. Al maanden bewonderde hij een prachtige sportauto in de showroom van een dealer en wetend dat zijn vader zich zoiets wel kon veroorloven, vertelde hij hem dat zo’n auto alles was wat hij wenste als afstudeercadeau. Terwijl de dag van de diploma-uitreiking steeds dichterbij kwam, hield de jongeman zijn vader nauwlettend in de gaten, in de hoop dat hij aanwijzingen zou krijgen dat zijn vader de auto had gekocht. Uiteindelijk, op de morgen van het afstuderen, vroeg zijn vader hem om bij hem in zijn studeerkamer te komen.

Valse start en toch winnen

38

Als je een olympische medaille wint, ben je vervolgens behoorlijk belangrijk. Je wordt gewaardeerd en mensen hebben respect voor je. Als je je mond open doet worden er ineens 10 microfoons in je keel gestoken en elke beweging die je maakt wordt geregistreerd door 2 dozijn lenzen van fotografen en televisieploegen. Nog een leuk detail: geen geldzorgen meer. Want voor je het weet speel je de spannende hoofdrol in een shampooreclame.

The bridge

37

Wat zou jij doen?

Bekijk dit filmpje maar eens!

De duivel is een lintworm

37

Ik had laatst een heel interessante discussie over lintwormen. Dus ik heb het nader onderzocht en ik vond de lintworm wel lijken op de duivel of één van zijn collega’s. Laat mij uitleggen waarom. Lukas 4:40-41 Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen. Van velen voeren ook boze geesten uit, roepende en zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.

Vrijheid en Cuba

36

Ik ben niet terug van een wel heel boeiende reis doorheen Cuba. Een prachtig land, zowel wat de natuur, de steden als de mensen betreft. En ook het weer veel best mee. 34 graden. Wat kan je dan nog ongelukkig maken? Zo lijkt het wel te zijn in Cuba. Iedereen is opgewekt en blij, je hoort overal muziek en het is een drukte van jewelste. Daar komt nog eens bij dat met de veranderingen die Fidel Castro heeft doorgevoerd iedereen voorzien wordt in zijn basisnoden.

C.S. Lewis' geloof

35

Ik weet niet wie van jullie hem kennen, dus ik zal hem even kort proberen voor te stellen. Clive Staples Lewis werd geboren in Belfast (Ierland) in het jaar 1898. Hij groeide op als zoon van een advocaat en trok heel veel met zijn oudere broer Warren op, met wie hij boekjes schreef en verhaaltjes bedacht. Toen zijn moeder overleed, de jonge Lewis was toen 10 jaar, werd hij naar een kostschool gestuurd. Na een tijdje ging hij naar een privéschool, totdat hij in de Eerste Wereldoorlog het leger in ging.