zonde

De duivel is een lintworm

Ik had laatst een heel interessante discussie over lintwormen. Dus ik heb het nader onderzocht en ik vond de lintworm wel lijken op de duivel of één van zijn collega’s. Laat mij uitleggen waarom. Lukas 4:40-41 Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen. Van velen voeren ook boze geesten uit, roepende en zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.

Try this at home: hemelse sladressing

Stel je voor: je bent een lekkere dressing aan het maken voor over je salade. Op de ouderwetse manier begin je met water en olie in een glaasje. Hé, wat geinig, de olie blijft op water drijven. Blijkt schei(d)kunde toch nog interessant te zijn ;-) Natuurlijk mik je er nog jouw speciale kruidenmengseltje in en voilà, na goed shaken heb je een heerlijke dressing bij elkaar gegoocheld. Maar hoe hard je ook schudt, de olie komt na een tijdje vanzelf weer bovendrijven. Dat wordt dan maar goed shaken en meteen over de salade gieten...

Pro-cras-ti-ne-ren

Procrastineren
Om dit woord goed uit te kunnen spreken moet je het eerst in lettergrepen verdelen: pro - cras - ti - 'ne - ren. Schitterend werkwoord, hoewel werkwoord misschien wat misleidend is, niet-werkwoord is accurater. De betekenis is namelijk "andere dingen doen dan je zou moeten doen". In examentijd heet dit ook wel studieontwijkend gedrag. Maar zoals je begrijpt, procrastineren klinkt een stuk intelligenter.

Inhoud syndiceren