zonde

Spectre bekeken door een spirituele bril

Wie al naar de laatste James Bond film is gaan kijken zal misschien ontdekt hebben dat in deze 24e James Bond er wel wat raakvlakken zitten met religieuze thema’s.

 

Wat is zonde? 3 glazen maken dit duidelijk.

Dit filmpje kan simplistisch overkomen. Alsof Jezus een wasmiddel is dat automatisch de zonde (sin) wegwast. Toch legt het op heel aanschouwelijke wijze uit wat er gebeurt bij de mens die zijn innerlijkheid opent voor de Heer van het leven.

Film: Calvary

Via via stootte ik op de film “Calvary” die een grote indruk op me maakte.

In een Iers kuststadje wordt Father James in de fantastische openingsscène met de dood bedreigd. In de biechtstoel zit een man die plechtig belooft dat hij over precies zeven dagen Father James zal doodschieten. “U bent een goede priester die moet boeten voor alle wandaden van slechte priesters,” zo motiveert de als kind misbruikte parochiaan zijn wraakactie.

Een bijbelse kijk op hemel en aarde

Buiten een begrafenis wordt er in de kerk weinig gesproken over eeuwig leven en de hemel. Vaak geraken we niet verder dan goed zijn voor elkaar, eerlijkheid, rechtvaardigheid... Je krijgt dan ook wel eens het gevoel dat er van het christendom enkel nog een vaag humanisme is overgebleven dat relevant wil zijn in deze wereld. Maar moet dit een probleem zijn. Of gaat het hier niet net om. Want bidden we niet in het Onze Vader: "Dat uw wil geschiede op aarde als in de hemel". Moeten beiden niet doordrongen worden van elkaar?

Het Herodus-syndroom

Het verhaal van Herodus en Johannes doet me denken aan Gandalf. Tijdens de tocht door de mijnen van Moria valt Gandalf the Grey in de afgrond in gevecht met een Balrog. De reisgenoten denken dat Gandalf dood is maar later op de reis komt hij onverwachts weer terug als Gandalf the White. Door het gevecht en zijn opstanding heeft hij extra magische krachten gekregen.

Als je de liefde niet hebt...

Een filmpje dat laat zien wat liefde allemaal vermag. Mooi toch om te zien hoe men boven zichzelf kan uitstijgen.

 

Voor mij laat het ook zien hoe je om kan gaan met zonden. Hoe meer je gaat houden van het goede, hoe gemakkelijker het wordt om het kwade af te wijzen. Hoewel altijd wel eens de verleiding de kop kan opsteken. Wil jij de speelbal zijn van je impulsen of kies je voor de liefde als kracht in je leven?

 

Het filmpje laat zien dat het laatste, hoewel niet gemakkelijk, je wel echt gelukkig maakt. 

Brieven uit de hel, een lezenswaardig boekje

C.S. Lewis blijft één van de meest inspirerende christelijke auteurs van de 20e eeuw. Dit komt wellicht doordat zijn manier van schrijven heel toegankelijk is. Dit wil niet zeggen dat hij het over koetjes en kalfjes heeft. Neen, hij schuwt de gelovige thema’s niet. Zo raadde een tijd geleden iemand mij aan om zijn boekje ”Brieven uit de hel” te lezen. In een reeks korte hoofdstukjes blader je door de briefwisseling tussen een leerling-duivel en zijn supervisor in de hel. Wat Lewis hierin schrijft is zo herkenbaar.

Echt vergeven is groots

Gisteren was ik bezig met het schrijven van een preek over het verhaal van de verloren zoon. Het is een parabel die Jezus vertelt om duidelijk te maken dat God op je staat te wachten, je wil vergeven, wat je ook gedaan hebt. Het is een mooi verhaal en ook de diepere betekenis slaat nagels met koppen.

Maar wat betekent dit concreet? Iemand die iets erg gedaan heeft vergeven. Dat is minder evident dan het lijkt. Een mooi getuigenis zien we hiervan in het bijgevoegde filmpje. Je moet het maak kunnen.

 

Wat is zonde?

Een vlindertje kan ongewild het mysterie van de zonde blootleggen:  bewust de relatie verbreken, er voor kiezen om niet in te gaan op het aanbod.

Pesten loopt uit de hand

Pesten, het is al zo oud als de straat is. Mensen die vrezen zelf het kneusje te worden van de groep pakken anderen tussen of men doet het om even duidelijk te maken hoe oppermachtig men is. Het is een manier om te overleven in een groep het maakt deel uit van de survival of the fittest. Het is dus heel menselijk dat het voorkomt.

Inhoud syndiceren