werk

RVA wil vrijwilligerswerk nekken

 

 “Het zou geen gezonde situatie zijn, mochten steeds meer mensen in vzw-structuren gratis werk gaan verrichten waarvoor normaal gezien wel zou worden betaald. Want zo grijpen andere werkzoekenden naast kansen.” Zo stelt Chris Sebrechts, verantwoordelijke Wetgeving van de RVA woensdag in de Standaard. Deze uitspraak is een belediging voor alle organisaties, hun vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan een warme, democratische samenleving en getuigt van een grote wereldvreemdheid.

Over Burn out

Gisteren was ik op bezoek bij een jong gezin. Op een bepaald ogenblik kwam ter sprake dat er in hun vriendenkring heel wat mensen thuis zaten met een Burn out. Ze prezen zichzelf gelukkig dat ze zelf hier geen last van hadden maar ze verwonderde er zich ook over dat het vaak juist diegene waren waarvan ze dachten dat ze alles mooi op een rijtje hadden. Als ondertoon klonk de angst om vroeg of laat dezelfde weg op te gaan.Meer en meer hoor je spreken van depressie en Burn out, ook bij jonge mensen.

film: Up in the air

Kies je voor een vrij leven zonder verbindingen aan te gaan, of een leven op één plaats met een geliefde, vrienden en familie om je heen? Dat is de keuze die de film Up in the Air je voorlegt.

De film opent met de vraag van hoofdpersoon Ryan Bingham: "Who am I?", die hij even later zelf beantwoordt: ik ben "Mr. Empty Backpack", een man die leeft in vliegtuigen en op luchthavens, zonder vaste relaties. Ryan zorgt ook beroepsmatig voor onzekerheid. Hij werkt voor een bedrijf dat bij reorganisaties wordt ingehuurd om mensen te ontslaan.

Waar staan we met de Millenniumdoelen?

Uit het Millennium Development Goals Report 2011 blijkt dat de laatste jaren flinke winst is geboekt op de millenniumdoelen.

Inhoud syndiceren