wereldjongerendagen

Reclamespot van de Wereldjongerendagen op JIM

Je was misschien verrast toen je enkele dagen geleden op JIM TV plots een spotje zag over de Wereldjongerendagen. Natuurlijk doet JIM TV dit niet uit eigen beweging. Maar er is een weldoener gevonden die het mogelijk maakte 238 keer dit spotje uit te zenden. Hiermee komt men in de buurt van de grote bedrijven die een nieuw product in de markt willen zetten.

Paus schrijft brief voor de wereldjongerendag

In zijn brief voor de wereldjongeredag van 28 maart roept de paus jongeren op tot respect voor de ecologie en vraagt hen op te komen voor de rechtvaardige verdeling van de goederen, de solidariteit met de arme landen, de strijd tegen de honger in de wereld en het bevorderen van de waardigheid van humaan werk.Ook zegt hij geen schrik te hebben om priester of religieus te worden. "Ik roep de jongeren en de adolescenten op aandachtig te zijn voor de roepstem van de Heer", aldus Benedictus XVI.

XXVIe WJD Madrid

Het logo is bekendgemaakt voor de 26e Wereldjongerendagen die van 15 t/m 21 augustus 2011 in Madrid zullen plaatsvinden.

Het thema is:

Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof

Inhoud syndiceren