vrede

Is wereldvrede mogelijk?

Morgen start het gebed om de vrede in Assisi. Honderden vertegenwoordigers van verschillende religies komen daar samen. Ook de paus gaat er heen. En dat dit nodig is laat de wereld zien die vol geweld is. Eigenlijk zouden we één wereldreligie moeten hebben. Dit zou zorgen voor de wereldvrede, tenminste het zou enorm helpen. Want vele conflicten hebben een religieus component. Moet je eens voorstellen dat er van elke religie in deze wereld een afgevaardigde zal plaatsnemen in een organisatie, die eenheid nastreeft.

Schiet ontwikkeling niet aan flarden!

"Voor een sterk Internationaal Verdrag rond Wapenhandel

ter bevordering van de millenniumdoelstellingen"

De Vlaamse Vredesweek, een jaarlijkse campagne van enkele vredesorganisaties i.s.m. andere sociale organisaties en ngo’s, zet dit jaar in op de noodzaak van het realiseren van een alomvattend en afdwingbaar Internationaal Verdrag rond Wapenhandel ter bevordering van de millenniumdoelstellingen.

Het Vredeslicht

Afgelopen zondagavond was ik in Raren bij Eupen om er het vredeslicht af te gaan halen. Jaarlijks wordt het licht in de geboortegrot van Bethlehem door een kind ontstoken aan de vredesvlam en daarna verspreid door kinderen over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan twintig jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een oceaan van licht over de wereld, dat in het donker de weg wijst naar vrede. 

War and peace

Met de gespannen situatie in de wereld in het achterhoofd is het goed eens te kijken wat de Kerk ons leert over 'oorlog en vrede'. Liefde tegen oorlog Het is duidelijk dat de Liefde die zelf Jezus is en die Hij predikt niet samen gaat met oorlog! Oorlog is mensonwaardig en er moet koste wat kost geprobeerd worden om oorlog te voorkomen. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Het streven naar vrede is dan ook een must! Vijfde gebod Het vijfde gebod spreekt ook duidelijke taal: "gij zult niet doden".

Roomse ecologie

De Wereldvredesdag van 1 januari 2010 krijgt als thema mee ‘Wie vrede wil, moet de schepping bevorderen”. Daarmee maakt de paus, net als in zijn pas verschenen encycliek ‘Caritas in veritate’, opnieuw duidelijk hoe belangrijk hij de zorg voor het milieu acht. In de vredesbrief komen onderwerpen aan bod als de uitputting van de grondstoffen, de klimaatsverandering, de evoluties in de sector van de biotechnologie en de demografische evolutie. De brief beklemtoont dat de zorg voor het milieu een opdracht is van de hele mensheid.

Inhoud syndiceren