veertigdagentijd

Vijf tips voor optimaal vasten

1. Denk globaal, handel lokaal

Deze slogan biedt een goed uitgangspunt om je vasten vorm te geven. Ga uit van de problemen die onze aarde en de wereldsamenleving in meer of mindere mate bedreigen en vraag je af wat je persoonlijk en lokaal kunt doen om die problemen te lijf te gaan.

Een voorbeeld: de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2 is een groot probleem. Wat kan ik doen om zelf minder CO2 uit te stoten? De mogelijkheden zijn legio: minder auto- rijden, meer fietsen, minder vlees eten, meer biologisch eten, de verwarming wat lager zetten enzovoort.

Inhoud syndiceren