veertigdagentijd

Vastentip van de Paus

Tijdens de Vastentijd is het belangrijk “vertrouwd te worden met de Bijbel” en er mee om te gaan “als met onze mobiele telefoon”. Dat zei paus Franciscus zondag tijdens de angelustoespraak op het Sint-Pietersplein. “Iemand zei: wat zou er gebeuren als wij net zo vaak in de bijbel zouden kijken als op onze mobiele telefoon? Als wij hem vaker bij ons zouden hebben? Als wij terug zouden gaan als we hem vergeten? Als wij hem een paar keer per dag open zouden slaan?

De rijkdom van het geven.

Een mooie en ontroerende film over de rijkdom van het geven. Dit is ook een bijbelse gedachte. In de bijbel wordt ons gevraagd om één tiende van wat we hebben weg te geven. Maar wie doet dit nu? Is dit er nu niet een beetje over denken we dan? Omdat we realistische mensen zijn en het niet hoog op hebben met radicalen stel ik voor van maar de halve inspanning te leveren en in deze Vasten één twintigste weg te geven.

't Is Aswoensdag, we gaan er weer tegenaan!

Vandaag, met as-woensdag start de veertigdagentijd. Het is de voorbereidingstijd op Pasen. Maar hoe bereid je je voor? Klassiek wordt er gesproken van vasten, bidden en dienst tot de naaste.

Zonder Jezus geen veertigdagentijd

Als iets met de veertigdagentijd te maken heeft dan is dit wel het verhaal van Jezus die bekoord werd en die zijn leven gaf op het kruis uit liefde voor de mens.

Misschien goed om hier eens bij stil te staan.

Vasten: een tijd van gebed

 

Vandaag is het halfvasten. De veertigdagentijd is al een heel stuk opgeschoten. Hoe staat het met je vastenpuntjes? Lukt het nog? Maar de veertigdagentijd draait niet alleen om versterving, het is ook een periode waarin we wat meer tijd proberen te maken voor God. Vandaar deze bijdragen over het gebed. Bidden is iets dat niet zo evident is. En toch is het de barometer van ons geloofsleven. Het laat zien in welke mate we een echte, levende relatie met God hebben.

Vasten anders bekeken

Vasten heeft niets te maken met wat ik doe of opgeef voor God.
Integendeel, vasten is verklaren: doet U het, want mijn krach

2500 lege borden als teken van de honger in de wereld

 

Met de start van de Veertigdagentijd wordt ook de campagne van Broederlijk delen gelanceerd. Met 2500 lege borden willen ze aandacht vragen voor de chronische honger in de wereld.

't Is Aswoensdag

 

BETEKENIS VAN ASWOENSDAG

 

Inhoud syndiceren