spiritualiteit

Imagine...?! Wat een flauwe kul. Een gezegend 2016!

Het liedje van John Lennon is de nieuwe nummer 1 in de Top 2000 omdat het razend populair werd na de aanslagen in Parijs – gepleegd door ‘godsdienstwaanzinnigen’. “Imagine no religion…”. “Als je toch ziet hoeveel geweld er iedere keer toch weer rond religie hangt!

ESSAY Het is niet de 'echte emotie' die herdenken mogelijk maakt, maar het gestileerde ritueel.

Een heel lezenswaardig artikel kwam ik tegen in Trouw. Zeker als je onze manier van vieren in de kerk in je achterhoofd houdt dan worden sommige dingen duidelijk waarom we dit doen zoals we dit doen. Ook maakt het ons allert en zet het aan het denken over knip en plak liturgie die enkel de persoonlijke emoties een plaats wil geven.

De God van het digitale tijdperk

Heb jij het doorgehad hoe het leven is veranderd door technologie? Veel lijkt ons te zijn overkomen. En zonder dat we het doorhadden zijn we veranderd. Ook onze spiritualiteit, ook onze relaties, onze afhankelijkheden. Heeft Google invloed op hoe wij geloven? En hoe heeft een smartphone invloed op hoe we in het leven staan?

Kinderen vragen een vuurtje

Als je het filmpje bekijkt zal je moeten toegeven dat dit wel een heel goede anti-reclame is voor het roken.

Duik in je eigen traditie

Alle mensen hebben deel aan dezelfde Ultieme Werkelijkheid, zegt Paul Knitter, verschillen tussen religies zijn niet wezenlijk. Spirituele grazers vallen hem daarin bij. De eigenheid van een bepaalde religieuze en spirituele traditie boeit hen niet echt. Voor hen dus ook geen – soms levenslange – inoefening van een bepaalde traditie maar consumptie van datgene wat hen voor de muil komt. Zoals Joep de Hart in zijn boek ‘Zwevende gelovigen’ schrijft over de ‘nieuwe spirituelen’: “waarheid is wat voor jou werkt”.

Waar is het 'WIJ'?

Ik las ergens dat de bankiers van de Londense City verwachten dit jaar 7,2 miljard pond bonussen. Vorig jaar streken ze ‘slechts’ 6,7 miljard pond aan bonussen op. Als de verwachtingen kloppen, steken de Londense bankiers dit jaar 7 procent meer op zak. Op dezelfde stond stond in de Britse kranten ook te lezen dat het inkomen van het modale gezin in het Verenigd Koninkrijk is gedaald met… 7 procent. Het lijkt wel of de rijken hun bonussen rechtstreeks uit de zakken van de mensen halen. Misschien is het nog zo ook.

Limburgs Taizégebed

Gisteren ging in de kathedraal van Hasselt het Limburgs Taizégebed door. Een 40-koppige muziekgroep, een 200-tal jongeren en heel wat andere mensen namen er aan deel. Het was een stemmige avond met natuurlijk heel wat zang. Het was een aangenaam rustpunt midden in een druk weekend. Achteraf sprak ik met iemand die net van een feest kwam en die dit ook zo aanvoelde. Het waren voor haar twee totaal andere werelden die bijna haaks op elkaar stonden en toch was ze blij dat ze was gekomen.

Wees buitengewoon in het gewone

In plaats van altijd maar ‘extra-ordinary’ te willen zijn, het grote verschil te willen maken en iedere dag op bijzondere wijze te voldoen  aan je gelovig ideaal, is het beter je af te vragen: “Ben ik oké op een willekeurige, grijze maandagmorgen in februari?” Het lijkt wel alsof 90% van ons leven bestaat uit gewone grijze dagen waarop we uit bed stappen omdat er een gewone dag voor ons ligt met gewoon werk en gewone dingen. “Het is prima om middelmatig te zijn. God kijkt niet minder of meer naar je op die dagen.

Zinninge podcasts

Voor wie op zoek is naar wat zin en duiding bij het leven is er nu zincast. Elke week wordt er een podcast verzorgd met een mix van films en muziek waarbij het thema wordt gelinkt aan je eigen leven. ZinCast.nl biedt een wekelijks moment van bezinning en reflectie, een kleine oase in de drukte van alledag. In iedere aflevering van ZinCast wordt een populair film- of muziekfragment besproken door een jonge theoloog of journalist, die daarbij een link legt naar de persoonlijke beleving.

Inhoud syndiceren