rust

Ritmische stilte

Mensen denken soms dat stilte de afwezigheid van geluid is. Dat stille tijd houden betekent dat je een moment het leven stil zet. Dat is net zoiets als zeggen dat de muziek ophoudt op het moment dat er een rust staat. Het ritme van een muziekstuk houdt niet op als er een rust is, de rust is essentieel voor het ritme. De rust zorgt voor de dynamiek in de muziek. Als er meerdere stemmen in een muziekstuk zijn, kan een rust van verschillende instrumenten ervoor zorgen dat een ander instrument extra in de aandacht komt. Om daarna weer bij elkaar te komen.

Mindfulness

Het is vakantie, tijd voor ontspanning en toch is bijna altijd het standaardantwoord op de vraag 'Hoe gaat het?' druk, druk, druk. We hebben het niet alleen druk, maar we maken ons ook druk. Wanneer is het voor het laatst geweest dat je echt ergens bewust mee bezig bent geweest? Zonder allerlei andere gedachten door je hoofd gingen? Mindfulness leert ons om met aandacht te leven. Leven in het hier en nu. In ons dagelijks leven zijn we vaak bezig met het verleden en de toekomst, maar we vergeten om in het heden te leven. Onze gedachten dwalen gemakkelijk af.

Inhoud syndiceren