rolmodel

Hoe kan je jongeren inspireren?

Jongeren laten zich niet in hokjes duwen, hebben niets met indelen in religies. Inspiratie halen zij uit mensen om zich heen, uit popsterren en sportidolen. Ook concerten, films, natuur of bepaalde boeken vormen een belangrijke inspiratiebron. Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek over jongeren en religie, waarvan de uitkomsten vandaag worden gepresenteerd. Op zich is dit geen verrassende uitkomst. Jongeren zijn nu eenmaal minder gebonden en zoekend, dit is eigen aan de fase waarin ze zich bevinden namelijk, het opbouwen van een eigen identiteit.

Voor jongeren blijkbaar geen roze toekomst

In vergelijking met vijftien andere landen, is de Belgische jeugd het minst optimistisch over 2012. Dit toont een internationale studie aan onder 4.000 jongeren, door het onderzoeksbureau 'InSites Consulting'. De studie peilt ook naar populaire jobsectoren, politieke thema’s en werkethiek.

Tiener wordt zalig

Als jongeren aan heiligen denken stellen ze zich vaak oude, saaie mensen voor uit een ver verleden. Maar dit klopt niet. Dit weekend wordt Chiara Badano zalig verklaard. Ze stierf in 1990 op 18-jarige leeftijd aan botkanker. Maar haar enthousiasme en blijheid die ook bleven tijdens haar ziekte maakte diepe indruk op velen.Als tiener zette ze zich fel in voor de jongerenwerking van de Focolare. Haar geloof was velen toen opgevallen en werkte aanstekelijk

MOEDER TERESA INSPIREERT DUITSE JONGEREN

Volgens een pas gepubliceerde studie is Moeder Teresa (1910-1997), de stichtster van de Congregatie van de Missionarissen van Naastenliefde die in de sloppenwijken van Calcutta (India) actief was, de meest inspirerende figuur voor Duitse jongeren. Een op vier Duitse jongeren tussen 14 en 29 jaar bestempelt haar als het inspirerende voorbeeld bij uitstek. Op de tweede plaats staat de zwarte dominee Martin Luther King (1929-1968) die een op vijf jongeren inspireert.

Inhoud syndiceren