roeping

Het was super droog

Al is het nu aan het beteren, regen is de afgelopen tijd, op een enkel spatje na, nauwelijks gevallen. Het is super droog. De vergelijking met het leven is snel getrokken.

Ieder van ons maakt wel eens ‘periodes van droogte’ mee. Het lijkt alsof je stilstaat. Je voelt niks, ervaart niks en vraagt je misschien zelfs af of God nog wel bereikbaar is. Je gaat je misschien terugtrekken en afzonderen. Wellicht voel je je zelfs onbegrepen.

De Kerk en de getallen

We zijn al anderhalf maand ver in 2011. Het wordt dan ook eens tijd voor wat getalletjes over 2010. En wat blijkt ondermeer? Hoewel we vanuit ons perspectief de indruk hebben dat er minder en minder priesters zijn, toch is hun aantal weerom gestegen.

Het aantal priesters steeg in met 1,4% tot 410.593 geestelijken. In Afrika en Azië groeide het aantal priesters met respectievelijk 38,8 en 30,5%. In Europa daalde het aantal priesters echter met 9%. Ook steeg het aantal bisschoppen en parochies lichtjes wereldwijd.

Tiberiade: roeping van een priesterbroeder.

In de tijd die de kerk nu doormaakt is het verre van evident om te spreken van roeping. En toch is dit een thema dat essentieel is voor elke christen. Want zoals lang geleden roept ook Jezus nu nog de mens om hem te volgen. De vraag die aan elke christen dan ook gesteld wordt is: "Hoe kan ik Jezus volgen? Waartoe voel ik mij geroepen". Dit kan veel vormen aannemen.

Op 19 het klooster in!

Vier jaar geleden was ze een onhandelbaar meisje. Nu trad ze in bij de Zusters van Liefde. ‘Dit is echt wat ik wil’, zegt Svenja Bruyninckx (19) uit het Vlaams-Brabantse Opwijk.

Bisschop schrijft brief aan jongeren en andere belangstellenden

Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, heeft een brief geschreven aan de jongeren en andere belangstellenden met de duidelijke vraag ‘Wil jij priester worden?’."Je bent wellicht verrast een brief van de bisschop te lezen. Hoe kreeg je deze brief in handen? Misschien langs Google of een internetsite. Misschien heeft iemand een kopie geprint en aan je doorgegeven. Hoe dan ook, ik wil me graag even tot je richten. Dank dat je de brief wil lezen", zo begint de bisschop zijn brief.

Paus schrijft brief voor de wereldjongerendag

In zijn brief voor de wereldjongeredag van 28 maart roept de paus jongeren op tot respect voor de ecologie en vraagt hen op te komen voor de rechtvaardige verdeling van de goederen, de solidariteit met de arme landen, de strijd tegen de honger in de wereld en het bevorderen van de waardigheid van humaan werk.Ook zegt hij geen schrik te hebben om priester of religieus te worden. "Ik roep de jongeren en de adolescenten op aandachtig te zijn voor de roepstem van de Heer", aldus Benedictus XVI.

AMERIKAANSE ZUSTER WISSELDE SCHAATSEN VOOR GOD

”Ik heb geen spijt van mijn keuze”: met die woorden verdedigt de Amerikaanse zuster Catherine Holum haar keuze voor de franciscanessen.

Geroepen? Tot wat en waarom?

Hoe komt het toch dat er zo weinig jongeren kiezen om priester te worden? Komt het omdat de Kerk geen goed imago heeft? Zeker! De laatste tijd hebben we niet echt ons beste beentje voor gezet. Het is ook vaak zo saai en duf hoor je wel eens zeggen. Maar wat wil je als "het" clienteel en het personeel van de kerk wat oude heren en wat besjes zijn.

Is het omdat de individualisering zich radicaal heeft doorgezet? Ik denk van wel. Een kerk, een geloof dat een bepaalde visie voorhoudt ligt niet goed in de markt. We willen alles zelf bepalen.

Ik kon de roep niet meer verdringen

Negen jaar lang heeft hij met het gevoel gelopen dat hij een roeping had, dat hij priester wilde worden. "Dat gaat wel over", zo drukte hij dat gevoel weg. En zo suste hij zichzelf: "Als leek kan je ook veel bereiken." Maar de roep kwam telkens terug. "Tot ik hem niet meer kon verdringen. Ik heb de roep beantwoord", zegt Wim Simons. Gisteren kreeg hij te horen dat hij naar het seminarie mag. "Ik heb negen jaar gewacht. Nu wil ik van de daken schreeuwen dat ik voor priester ga studeren."

Vijf Vlaamse kandidaat-priesters

De Vlaamse kerk heeft met vijf kandidaat-priesters evenveel nieuwe seminaristen als vorig jaar.
Dit academiejaar hebben zich vijf kandidaat-priesters ingeschreven in de twee seminaries die Vlaanderen nog telt. Drie seminaristen beginnen de opleiding tot priester aan het interdiocesane Johannes XXIII-seminarie in Leuven. Het grootseminarie van Brugge verwelkomt twee nieuwe kandidaten.

Inhoud syndiceren