Portugal

Recht op water wordt in Europa bedreigd

De Europese Commissie maakte met de concessierichtlijn van 2011 de weg vrij voor de liberalisering van ons water. In ruil voor noodsteun van de Trojka - het comité dat de leningen aan noodlijdende landen verschaft, bestaande uit de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank- moesten Portugal en Griekenland alvast het goede voorbeeld geven: met forse prijsstijgingen en een afname van de waterkwaliteit tot gevolg.

Waar is de christelijke identiteit

Na het godsdienstonderwijs wordt het geweer van schouder verandert en wordt er een lans gebroken voor een duidelijk profiel van kerkelijk maatschappelijk werk. Het is een moeilijke oefening om het goede evenwicht te vinden tussen geestelijk leven en liefdadige activiteit, zei de paus in Portugal. Ofwel sluit met zich af ofwel gaat men er in op. Daarbij komt nog eens de invloed van onze hedendaagse cultuur, die het recht van de sterkere eert. Ook dit zet de christelijke motivatie onder druk. Kiest men voor carriere of voor zijn overtuiging?

Inhoud syndiceren