politiek

Waar het in de politiek om zou moeten draaien

Langzaam aan begint de verkiezingskoorts te stijgen. Iedereen probeert zich goed in de startblokken te zetten. En men gaat op zoek naar de laatste kandidaten om de lijst volledig te krijgen.

Maar waar zou het in de politiek eigenlijk om moeten gaan? Eén van de basispijlers zou moeten zijn "opkomen voor de rechten van de zwaksten". Afgelopen jaar heb ik een cursus gevolgd die dit als leessleutel neemt van de bijbel en de samenleving. En ik moet zeggen dat wel interessante resultaten oplevert.

Christenen en politiek

Het is in onze tijd een moeilijke combinatie. Dat is ooit wel eens anders geweest. Nog geen halve eeuw geleden moeiden de bisschoppen zich met de politiek, gaven ze stemadvies en was het heel evident dat er een politieke partij was van de katholieken. Maar deze tijd ligt ver achter ons. Was het toen evident dat in het politieke forum de christenen als christen duidelijk hun stem lieten horen, dan is die stem nu geheel verstild en verdrongen naar de privésfeer.

Maar is dit wel goed?

Weg met alle kerken in het Arabisch schiereiland

Dat is ongeveer hetgene te horen viel uit de mond van Grootmoefti van Saoedi-Arabië, Sheikh Abdul Aziz Al-Asheikh. Deze vooraanstaande geestelijke verklaarde dat ‘het nodig is om alle kerken in de regio te vernietigen, zodat de islam als enige godsdienst overblijft op het Arabische schiereiland. Hij deed deze uitspraak tijdens een overleg met de in Koeweit gevestigde organisatie Society of Revival of Islamic Heritage.

Niet iedereen heeft recht op water in België

Vorig jaar werd bij 4.497 gezinnen het drinkwater afgesloten omdat ze de rekening niet meer konden betalen. Dat is dubbel zoveel als in 2010, en in vergelijking met 2009 gaat het zelfs om een verzesvoudiging. 

Team-work is een must!

Het lijkt wel een paradox en toch is het zo. Iedereen heeft de mond vol over democratie en team-work maar aan de andere kant kunnen we hiermee door het doorgedreven individualisme minder mee om dan vorige generaties.

De wereld is zo complex geworden dat men op vele terreinen niet meer alleen de touwtjes in handen kan hebben. Hoe vaak hoor je niet spreken van multi-disciplinaire werkgroepen. Daarbij komt nog eens dat inspraak hoog in het vaandel wordt gevoerd op alle niveaus en dat men veel belang hecht aan het democratisch gehalte.

Is de arabische lente ook voor christenen fleurig?

Wanneer dictators gevangen worden, begint de zoektocht naar een nieuwe nationale identiteit. De islam ligt voor de hand als nationaal bindmiddel. Intern is de verdeeldheid echter groot: sjiieten en soennieten bestrijden elkaar en groepen als de alevieten en ahmadi's worden niet eens als moslims erkend. Wel leiden pogingen tot het vormen van zo'n nationale identiteit tot een veel moeilijkere positie van religieuze en etnische minderheden.

Druk op christenen

Waar zijn de echte christenen en socialisten in de politiek?

Vandaag staat groot in de krant dat Di Rupo bakzeil heeft moeten halen onder druk van de vakbonden. Maar waar gaat ons beleid eigenlijk naartoe? Al hebben we nu een socialistische premier. Is het beleid wel zo sociaal? Probeert men de kloof arm-rijk dicht te rijden en worden er vooral maatregelen genomen voor de zwaksten?

Scheiding Kerk en staat

Met de regelmaat van de klok komt deze discussie terug. Maar waar gaat het eigenlijk over? Wordt niet alles te snel op één hoopje gegooid? Als we het over de Kerk hebben met hoofdletter, dan gaat het over het instituut. Het gaat om het orgaan met macht en bezit en uitgerust met een structuur. Hetzelfde geldt voor de staat. Ook al wordt die niet met een hoofdletter geschreven, het gaat ook om het instituut, de postjes. Daar waar de macht zit. Als men spreekt van scheiding Kerk en staat dan gaat het erom dat die instituten moeten gescheiden worden.

De Paus wil wereldwijde verjonging

Er zijn wat elementen uit de toespraak gelekt van Paus Benedictus XVI ter gelegenheid van Wereldvredesdag op 1 januari. Zelf in de tachtig roept hij de politieke leiders in de wereld op jongeren meer macht te geven. De jongere generatie voelt zich gefrustreerd en machteloos door de economische crisis.

Anti-Islamlobby dik gefinancieerd

Zeven verschillende stichtingen hebben in de afgelopen tien jaar zeker 42 miljoen dollar geïnvesteerd in de Amerikaanse anti-islamlobby. Het gedachtegoed dat ze daarmee verspreiden, zou zelfs Amerikaanse politici beïnvloeden. Dat stelt de Amerikaanse denktank Center for American Progress (CAP). De lobby zou stelselmatig een vijandig en onjuist beeld van de islam schetsen, aldus CAP. Ook zouden ze anti-islamacties financieel sponsoren, waaronder de protesten tegen de bouw van een moskee nabij Ground Zero in New York.

Inhoud syndiceren