politiek

Kerst wordt winterpret

Dit jaar komt er dus geen traditionele kerstboom op de Brusselse Grote Markt. In de plaats ervan wordt een elektronisch kunstwerk opgesteld. Het moderne opzet kan niet op ieders enthousiasme rekenen. Een internetpetitie die een klassieke boom eist, kan inmiddels bogen op zo’n 24.000 handtekeningen. Sommigen zagen in de keuze van het stadsbestuur nog maar eens een voorbeeld van het willen bannen van religie uit de publieke sfeer.

Waarom is Chavez gene goeie?

In deze week voor de verkiezingen kan ik het toch niet laten om toch een beetje aan politiek te doen. Of beter gezegd om op te roepen tot genuanceerd denken. Want de dingen zijn niet altijd zoals ze lijken te zijn.

Ik hou me natuurlijk wel af van het locale geharrewar van de gemeentelijke en provinciale verkiezingen. Ik kijk over de grote plas naar Latijns-Amerika. Daar in Venezuela zit er een man die door het westen als persona non grata is verklaard. Hugo Chavez. Maar laten we eens kijken hoe de vork nu eigenlijk in de steel zit.

Vakjesdenken

Eergisteren ben ik naar een politiekdebat in Hasselt geweest. Op zich was het wel eens leuk om te zien. Lekker speuïge discussies en wel waar, niet waar discussies. Het helpt je alleszins om een beetje klaarder te zien in wat de ene en de andere denkt. Maar al snel voel je aan de vragen van de zaal dat ze eerder gemotiveerd zijn vanuit ik ben voor die en tegen die dan vanuit een echte interesse voor het onderwerp dat ter discussie staat.

Hoe gaan wij met vluchtelingen om?

 

Gisteren sprak iemand mij aan om aan te klagen dat in het verhaal van Parwais die uitgewezen wordt, de kerk de lippen stijf op elkaar houdt. Voor die man hoorde het bij de essentiële elementen van het christelijke geloof in dergelijke maatschappelijke thema’s een stem te laten horen. Dus dacht ik. Laten we er iets over schrijven.

Godsdiensten zeggen in België nee tegen euthanasiewet

Het is dan toch mogelijk. De drie grote geloofsgroepen in België hebben met één stem gesproken over een ethisch thema. Tot nu toe hielden ze ofwel de lippen stijf op elkaar of werden ze uit elkaar gespeeld door de vrijzinnigheid. Dit is misschien een keerpunt. Hopelijk dat de drie (Islam, Jodendom en Katholicisme) meer impact krijgen op de ethische discussie die op maatschappelijk vlak gevoerd worden en die ook politiek spelen.

Go Elio, Go! Flashmob voor een leefbare wereld

Afgelopen zaterdag namen meer dan 150 sympathisanten van het platform 'Stop and Go' deel aan een kleurrijke flashmob voor hernieuwbare energie. Ze moedigden de eerste minister aan om uit kernenergie te stappen en te kiezen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Ontkerkelijking bedreigt de democratie

De ontkerkelijking bedreigt het functioneren van de democratie. De Franse politiek filosoof Alexis de Tocqueville ( zie afbeelding 1805-1859) schreef dat religie een voorwaarde is voor gezonde democratie. Religie heeft een temperende werking. Religie maakt je minder materialistisch en egocentrisch, meer gericht op het belang van de gemeenschap. Als het geloof wegvalt, raken mensen sterker gericht op zichzelf. Zonder het geloof ontaardt een democratie snel in tirannie of anarchie.

Tirannie

Inhoud syndiceren