paus

Vastentip van de Paus

Tijdens de Vastentijd is het belangrijk “vertrouwd te worden met de Bijbel” en er mee om te gaan “als met onze mobiele telefoon”. Dat zei paus Franciscus zondag tijdens de angelustoespraak op het Sint-Pietersplein. “Iemand zei: wat zou er gebeuren als wij net zo vaak in de bijbel zouden kijken als op onze mobiele telefoon? Als wij hem vaker bij ons zouden hebben? Als wij terug zouden gaan als we hem vergeten? Als wij hem een paar keer per dag open zouden slaan?

Paus komt op voor kindsoldaten

Paus Franciscus roept in een aangrijpende videoboodschap op in deze maand te bidden opdat er geen kindsoldaten meer zouden zijn. In deze boodschap licht hij de intentie zelf toe. Dat nergens ter wereld nog kinderen worden ingezet als soldaten.

Thema's van de volgende wereldjongerendagen bekend

Dinsdag 22 november werden in het Vaticaan de thema’s voor de komende WereldJongerenDagen (WJD) bekend gemaakt. Daarin staat Maria centraal. In 2019 vinden de WJD plaats in Panama.

Franciscus vaart uit tegen genderideologie

Paus Franciscus heeft hard uitgehaald naar de genderideologie.

Brief van paus Franciscus aan jongeren van daag naar aanleiding van de wereldjongerendagen in Krakau 2016

BRIEF van Paus Franciscus aan de jonge mensen vandaag
n.a.v. de Wereldjongerendagen 2016 in Krakau

ZALIG ZIJN DE BARMHARTIGEN, WANT HUN ZAL BARMHARTIGHEID GESCHIEDEN’ (MT. 5, 7)

Beste jonge mensen,

Het heilig jaar gaat vandaag van start

Vandaag start in de kerk ‘het jaar van de barmhartigheid’. Paus Franciscus besliste om dit heilig jaar te houden om hiermee ‘een revolutie van tederheid’. Zoals vandaag in Rome zullen er wereldwijd tal van ‘heilige poorten’ geopend worden om zo de mensen niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk een stap te zetten in de richting van Gods barmhartigheid waarvan de Kerk wil getuigen. Want barmhartigheid heeft weinig van doen met goedigheid en relativisme over wat er toe doet. Bovenal is God diegene die barmhartig is.

Nieuw restaurantconcept

Gisteren heb ik iemand met veel enthousiasme horen spreken over duurzame samenlevingsopbouw. Heel wat interessante ideeën om mensen te betrekken werden naar voren gebracht. Ik denk dat er heel wat kansen in zitten om meer en meer mensen te betrekken en zo terug wat meer groepsgevoel te creëren.

Nederlandse Youcat Bijbel zit er aan te komen

In het voorwoord van de nieuwe Youcat Bijbel, die tegen Pinksteren (15 mei 2016) door uitgeverij Lannoo ook in het Nederlands wordt gepubliceerd, spoort paus Franciscus jongeren aan om vaak en liefst samen met andere jongeren in de Bijbel te lezen.

Wat met al die vluchtelingen?

Enkele dagen geleden vergaderde ik met een groepje katholieken die zich inzetten in hun eigen dorp. Natuurlijk passeerde ook de vluchtelingencrisis de revue. Wat ik toen hoorde deed me wel de wenkbrauwen fronsen. Er waren die vonden dat we die vluchtelingen niet moesten opnemen of dat we hen moesten buiten houden want er slopen duizenden IS-strijders mee Europa binnen of dat het eerder aan de Golfstaten was dan aan ons om hen op te nemen.

 

Een indrukwekkende bedevaart naar Rome met een groep enthousiaste jongeren

De afgelopen dagen heb ik deelgenomen aan de internationale misdienaarsbedevaart naar Rome. Paus Franciscus was er ook bij. Hij bedankte de meer dan 12.000 aanwezige misdienaars. Hij omschreef hen als 'vrienden van Christus' en 'missionarissen van de naastenliefde'. We verzamelden op het Sint-Pieterspleinop het heetst van de dag voor de ontmoeting met de paus. De brandweer had er de handen mee vol om de massa wat verkoeling te bezorgen. 

Inhoud syndiceren