orthodoxe kerk

Gelovigen mengen zich in het euthanasiedebat

Hoewel er een stevig debat gevoerd wordt over de uitbreiding van de euthanasiewetgeving komt dit thema zo goed als niet aan bod in de nationale media. Toch gaat het om een zwaarwichtig thema namelijk, over leven en dood. Verschillende groepen in ons land hebben in dit debat al hun stem laten horen.  Of dit invloed heeft is nog de vraag. Hoe democratisch ons land ook is toch is er een neiging om in verband met ethische discussie te hervallen in symplimsmen en partijschappen.

Pussy Riot, wat een heisa!

Heel de heisa rond Pussy Riot duurt nu toch al een hele tijd aan en escaleert in mijn ogen nog. Zo stootte ik zonet op een filmpje van een aanhangster die uit protest een kruisbeeld neerhaalt. Hoe ver gaan we?

Drugs heilige

De Russisch-orthodoxe Kerk heeft op 28 juni, het feest van de “heilige artsen”, een eigen patroonheilige benoemd voor de strijd tegen drugsverslaving en alcoholisme. Het gaat om de Romeinse martelaar Tarcisius uit de tweede helft van de derde eeuw. De jeugdige heilige werd op straat aangevallen toen hij de Communie wilde brengen naar een zieke. Omdat hij de Eucharistie niet wilde laten ontwijden, werd hij doodgeslagen en -geschopt. In de katholieke Kerk in het westen is Tarcisius daarom patroonheilige van de misdienaren geworden.

Inhoud syndiceren