opvoeding

Film: Jesus camp

Dat de vorige president van de USA een born gain christian is, dat George W Bush zijn verkiezing voor twee ambtstermijnen mede te danken had aan de 25 miljoen Evangelicalen die de Verenigde Staten van Noord Amerika telt en dat hij bij zijn politieke beslissingen zijn oren graag laat hangen naar de wensen van deze machtige achterban, is alom bekend. Maar hoe het in dit milieu van christenfundamentalisten toegaat waar het de opvoeding van hun kinderen betreft, dat onthult de documentaire Jesus Camp van Heidi Ewing en Rachel Grady.

Film: Short Term 12

De Oec­u­menis­che jury van het film­fes­ti­val van Locarno bekroonde de film Short Term 12 van de Amerikaanse regis­seur Des­tin Cret­ton. Grace is een jonge vrouw die actief is in de jeugdzorg. Samen met haar vriend Mason werkt ze in een tehuis voor uithuisgeplaatste jongeren. Deze zware baan zorgt ervoor dat haar relatie, haar verleden en haar toekomst onder druk komen te staan. Ondanks dat alles goed lijkt te gaan, worstelt Grace met haar eigen verleden. Dit wordt alleen maar erger als er een nieuw meisje in het pleeghuis komt wonen.

film: Les Diables

 

Film: Detachment

'Detachment' is een film van Tony Kaye over een vervangleerkracht die geconfronteerd wordt met de schaduwkanten van het leraarschap en de maatschappelijke moraal in de brede zin van het woord. Het is een onthutsend portret dat aanzet tot denken en je achterlaat met een desperate moed om tegen de bierkaai te vechten.

Inhoud syndiceren