ontwikkelingssamenwerking

Ook de Kerk is te vinden op de Wereldtentoonstelling in Milaan

Al sinds het ontstaan van de wereldexpo is de kerk er op een of andere manier aanwezig, en sinds 1958 telkens als staat, de Heilige Stoel, met een zelfstandig paviljoen.

De aanwezigheid van het Vaticaan misstaat deze keer zeker niet, want het thema sluit naadloos aan bij de belangrijkste boodschap van de paus aan de wereld dit jaar. In de encycliek Laudato si’ roept hij niet alleen katholieken, maar alle mensen van goede wil op om zorg te dragen voor de aarde.

De kruimels voor de armen zijn maar een beetje groter geworden

 

11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, organiseerde haar eerste 'Think Global Day'. De denkdag stond in het teken van de ongelijkheid, die ondanks wereldwijde economische groei alleen maar groter is geworden.

 “De taart is groter geworden,” opent 11.11.11-voorzitter Jos Geysels, “maar de kruimels voor de armen zijn maar een beetje groter geworden.”

Roberto Bissio, coördinator van Social Watch en grapjas van dienst, haalt een welbekende parabel aan:

Ontwikkelingssamenwerking is geen bodemloze put

 

Geregeld hoor ik de vraag of ontwikkelingshulp eigenlijk wel zin heeft. Er zijn al vele miljarden naar Afrika en andere derdewereldlanden gegaan en de mensen blijven er arm. Moeten we er niet mee stoppen?

 

Goede resultaten

Ontwikkelingssamenwerking wordt sterk teruggeschroefd

Niet 100 miljoen, maar 600 miljoen euro. Dat is de werkelijke besparing op het budget ontwikkelingssamenwerking, zoals aangekondigd in de voorstellen van de regeringsonderhandelaars.

0,7 procent van het BNI, dat is sinds 2010 de wettelijk vastgelegde doelstelling voor het budget ontwikkelingssamenwerking. Vertaald naar de groeiprognose voor 2012 zou dit ongeveer 2,6 miljard euro zijn dat ingeschreven moet worden op de begroting.

Hippe liefdadigheid

De jonge vzw PLOT.form heeft een website ontwikkeld waarmee doneren aan een goed doel niet alleen leuk en transparant wordt, het staat de schenker ook toe zelf mee te bepalen hoe de donatie besteed wordt. Vanaf 4 november is deze online en kan u zelf mee bouwen aan een huis voor straatkinderen in Tanzania.

Inhoud syndiceren