moraal

GAS-boetes zijn verkeerd signaal

Vandaag wordt er een grote betoging gehouden tegen de GAS-boetes. Maar wat is hiermee nu juist het probleem?

Antwoord op Anne Provoosts Seksideologie

 

Zonet las ik een artikel van Anne Provoost over seksuele moraal.

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/06/relatie-tussen-seksuali...

Ze maakt brandhout van elke band tussen seks en voortplanting en breekt een lans voor masturbatie, pornografie en prostitutie. Zelfs het vrijzinnig humanisme moet er in haar ogen aan geloven. Toen ik dit artikel las moest ik huiveren. Dat de katholieke seksuele moraal voor de meeste tijdgenoten een fremkörper is dat hen niets zegt is mij bekend. Maar om dan naar het andere extreem over te slaan?

De crisis maakt rijken nog rijker

 

Al werken sinds 2000 189 landen aan de “Millenniumdoelen” om armoede de wereld uit te helpen, toch zien we dat de koof tussen arm en rijk juist groeit. Oxfam trekt aan de alarmbel met het document 'De prijs van ongelijkheid: hoe extremen in welvaart en inkomen ons allemaal kwetsen'. Met de winsten die de 100 rijkste mensen van de wereld maakten in 2012 zou je 4 keer de armoede kunnen oplossen in heel de wereld.

 

Het zal je maar gebeuren

 

Een bedrijfsleider uit Engeland zal niet snel Oudejaarsavond 2012 vergeten. Enkele honderden jongeren kraakten toen namelijk zijn bedrijf om er in de bedrijfshal een rave-party te houden. Toen de man de politie belde antwoordde ze hem doodleuk dat ze niet zouden ingrijpen uit vrees voor rellen. Nu zit de man met € 60.000 schade.

Normloosheid in India

 

De groepsverkrachting die anderhalve week geleden op klaarlichte dag in een bus in New Delhi plaatsvond heeft gezorgd voor massaal protest. Als je hierover wat leest valt op dat deze verkrachting eigenlijk iets laat zien van een algemene normloosheid in India. Vooral vrouwen moeten het ontgelden. Gisteren nog stapte een ander slachtoffer van een groepsverkrachting uit het leven. De politie had haar gedwongen om haar klacht in te trekken en met één van haar verkrachters te trouwen.

Daarbij komt nog dat het rechtssysteem faalt. Daders worden niet of amper vervolgd.

Film: Chocolat

 

Chocolat is een bitterzoete verhaal over matigheid. Een verhaal over de moeite die het kost om matigheid te betrachten wanneer een 2000 jaar oud recept voor hete chocolade zich opwerpt als tegenstander van het katholieke geloof. Terwijl de kerk de vleselijke lusten probeert de onderdrukken, is cacao de lustopwekker die wilde passie ontketent.

Wetenschap en Kerk zijn ermee gebaat

 

De toekenning van de Nobelprijs voor Geneeskunde aan John Gurdon en Shinya Yamanaka is een opsteker voor het respect voor het menselijk leven – en voor de Kerk die daar al die tijd voor opkwam.

Amnesty gaat haar boekje te buiten en promoot abortus.

Hoe nobel ook de dingen waarvoor Amnesty strijd. Hoe bewonderenswaardig hun acties. Toch is niet al goud dat blinkt. Niet alleen houden ze er op het vlak van ethische kwesties een niet katholieke mening op na. Ze willen deze ook nog eens opleggen aan anderen.

 

Het volk verwildert

Is er nog een gezonde basis voor democratie in Europa? De verregaande individualisering heeft vervreemding en versnippering in de samenleving veroorzaakt. Een gemeenschappelijke moraal is er nauwelijks meer. Immigrantengroepen integreren niet echt in de samenleving. Ze kunnen dat ook niet, want er is geen duidelijke samenhang waarin ze kunnen integreren.

Inhoud syndiceren