menswording

Met wie vierde jij Kerst?

Kerst is natuurlijk een feest vol gezelligheid en sfeer. Maar het is ook het feest van de vrede en de vriendschap die zijn ware betekenis krijgt in Christus. Hij toont ons de weg naar vrede en laat ons zien wat echte vriendschap is.

Kan God wonderen doen?

Dat was de vraag waarop we met enkele jongeren stootte toen we afgelopen vrijdagavond een gesprek hadden over het verhaal van Jaïrus uit het Nieuwe Testament.

Kan God dit, ja of nee. Er werd heel wat heen en weer gesproken. Maar hoe zit het nu?

Inhoud syndiceren