kruisiging

Film: Risen

De film Risen wordt wel gepresenteerd als het vervolg op de spraakmakende The Passion, de film uit 2004 die een gewelddadig verslag doet van de laatste uren van Jezus van Nazareth. Het gaat inderdaad op voor deze nieuwe film dat het verhaal wordt opgepakt, daar waar The Passion stopt, namelijk bij de dood van Jezus (met een kleine glimp van deze Jood die weer uit het graf kruipt). Maar verwacht niet een net zo’n spectaculaire film als het gaat om zwaarte van de film, de donkerheid van het verhaal.

Hoe Jezus ook nu nog wordt tegengewerkt.

Als geloof in een divers publiek ter sprake komt dan voelen we ons vaak ongemakkelijk. Want als gelovige willen we niet uit de toon vallen of als wereldvreemd overkomen. De beproefde strategie die dan vaak gevolgd wordt is dan ons geloof te herleiden tot een geheel van goedmenselijke waarden en normen waar elk weldenkend mens zich in kan vinden.

Goede vrijdag

Jezus is beroemd. Wereldberoemd. Dat was hij al in zijn eigen tijd. Eerst doet Jezus wonderen, dat maakt wel dat de mensen over je praten. Als dat niet genoeg was bracht hij Lazarus van de dood terug. Daarna volgt de intocht in Jerusalem. Dat was een evenement! De mensen riepen, “Hosanna!” en “Hoera voor de koning van Israël!”  terwijl ze met palmtakken zwaaiden.

Het onvermijdelijke lot van de Kerk. Verdwijnen.

De afgelopen dagen werd het mij zonder omhaal twee keer onder mijn neus gesmeerd dat het toch wel duidelijk is waar het met de kerk naar toe gaat. Blijkbaar is het voor velen onvermijdelijk dat de kerk en het geloof totaal gaan verdwijnen. Toch ben ik die mening niet toegedaan. Het hoeft niet noodzakelijk een verhaal te zijn van neergang. Hoewel dit natuurlijk kan. Kijk maar naar Noord-Afrika waar het christendom in de 5e en 6e bloeide en waarvan nu niets meer overschiet.

Pesten loopt uit de hand

Pesten, het is al zo oud als de straat is. Mensen die vrezen zelf het kneusje te worden van de groep pakken anderen tussen of men doet het om even duidelijk te maken hoe oppermachtig men is. Het is een manier om te overleven in een groep het maakt deel uit van de survival of the fittest. Het is dus heel menselijk dat het voorkomt.

Het was vrijdag 3 april 33

In sommige discussies wordt zelfs in twijfel getrokken of Jezus wel bestaan heeft. Jezus wordt dan vaak gereduceerd tot een sprookjesfiguur die ons vrome lessen te leren heeft. Gelukkig zijn er heel wat seculiere bronnen die het bestaan van Jezus bevestigen. Dit is fundamenteel voor het christelijk geloof. Aan het aardse leven van Jezus worden zelfs een aantal regels in de geloofsbelijdenis besteed. Waarom? Het onderstreept dat God het leven van mensen is binnengestapt, dat hij niet opgesloten is in zijn domein, de hemel.

Goede vrijdag

Op deze dag gaf onze Heiland zijn leven uit liefde voor ons.Hij kende de diepste duisternis en hopeloosheid.Maar dit alles heeft niet het laatste woord.

Inhoud syndiceren