kloof arm rijk

Waarom politici wel eens het belang van het geheel uit het oog verliezen

In het politieke debat over groeiende ongelijkheid overstijgt men maar zelden de grenzen van zijn eigen gemeenschap.

Eigenbelang

Niet zelden wordt beargumenteerd dat politici de plicht hebben om de belangen van hun kiezers – diegenen die hen verkozen hebben – te dienen. De kiezer – zo wordt er geredeneerd – maakt tijdens de stembusslag een rationele keuze, uit eigenbelang; ‘wat kan welke politicus voor mij doen?’.

groeiende kloof arm-rijk is een systeemfout

Nog nooit heeft de wereld zoveel rijkdom geproduceerd als vandaag. Bij een gelijke verdeling van de rijkdom zou een gemiddeld gezin met twee volwassenen en drie kinderen wereldwijd een beschikbaar inkomen hebben van 2.870 euro per maand en een gezinsvermogen (spaargeld, waarde van een eigen huis, enz.) van 125.000 euro.

De crisis te boven komen

De agressieve besparingsplannen van de EU dreigen uit te lopen op een ramp van formaat. De EU schuift de ervaringen uit het verleden onder tafel en lijkt zo aardig op weg om dezelfde fouten te herhalen. De meest kwetsbare Europeanen dreigen daardoor in een lange en harde winter te belanden, die een generatie lang kan aanslepen.

De kruimels voor de armen zijn maar een beetje groter geworden

 

11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, organiseerde haar eerste 'Think Global Day'. De denkdag stond in het teken van de ongelijkheid, die ondanks wereldwijde economische groei alleen maar groter is geworden.

 “De taart is groter geworden,” opent 11.11.11-voorzitter Jos Geysels, “maar de kruimels voor de armen zijn maar een beetje groter geworden.”

Roberto Bissio, coördinator van Social Watch en grapjas van dienst, haalt een welbekende parabel aan:

De crisis maakt rijken nog rijker

 

Al werken sinds 2000 189 landen aan de “Millenniumdoelen” om armoede de wereld uit te helpen, toch zien we dat de koof tussen arm en rijk juist groeit. Oxfam trekt aan de alarmbel met het document 'De prijs van ongelijkheid: hoe extremen in welvaart en inkomen ons allemaal kwetsen'. Met de winsten die de 100 rijkste mensen van de wereld maakten in 2012 zou je 4 keer de armoede kunnen oplossen in heel de wereld.

 

Waar het in de politiek om zou moeten draaien

Langzaam aan begint de verkiezingskoorts te stijgen. Iedereen probeert zich goed in de startblokken te zetten. En men gaat op zoek naar de laatste kandidaten om de lijst volledig te krijgen.

Maar waar zou het in de politiek eigenlijk om moeten gaan? Eén van de basispijlers zou moeten zijn "opkomen voor de rechten van de zwaksten". Afgelopen jaar heb ik een cursus gevolgd die dit als leessleutel neemt van de bijbel en de samenleving. En ik moet zeggen dat wel interessante resultaten oplevert.

Film: In Time

Justin Timberlake strijdt in de sciencefiction-thriller In Time als een moderne Robin Hood tegen het systeem dat de wereld verdeelt in arm en rijk. Tijd is letterlijk geld geworden. Wie rijk is, leeft langer.

Inhoud syndiceren