katholieke kerk

Eerste euthanasie op tiener is een feit

De eerste euthanasie op een minderjarige roept de vraag op of ons land wel in staat is fundamentele mensenrechten te beschermen.

Laconiek stelt men dat aan alle wettelijke voorwaarden voor de levensbeëindiging voldaan is. Helaas geraakt men in deze niet verder dan een legalistische benadering van een existentieel gebeuren.

Overschrijdt men geen fundamentele grens als men euthanasie voorstelt als een therapie met instemming? Een therapie om wat te bereiken? Is opzettelijk doden nu ook al een therapie?

Kerk verre van dood

In België zullen in de paasnacht minstens 222 volwassen mannen en vrouwen gedoopt worden. Meestal ontvangen ze meteen ook het vormsel en krijgen ze hun eerste communie. Ter vergelijking, in 2014 en 2015 waren er zo’n 185 catechumenen, in 2013 zo’n 167 en de jaren daarvoor gemiddeld een 150. Daarnaast krijgen in de komende paastijd ten minste 102 volwassenen die al gedoopt waren, het vormsel. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar.

 

Katholieke Kerk gaat strijd aan tegen moderne slavernij

Soms hoor je wel eens zeggen: “Wat moeten we toch met al die religies. Ze zijn toch niet relevant voor de samenleving.” De jaren dat ik voor de klas stond hoorde ik dit vaak. Deels heeft men gelijk. Als geloof louter een soort spirituele wellness geworden is. Heel wat moderne vormen van religiositeit zijn die richting opgegaan. Maar de eerlijkheid gebiedt te stellen dat godsdiensten wel degelijk invloed hebben op de samenleving. Meer nog, omdat ze heel wat zinnigs te zeggen hebben over de mens, hebben ze ook iets te zeggen over het samenleven van deze mensen.

Davert de kerk op zijn fundamenten?

Het lijkt wel dat de bevraging vanuit Rome aan de katholieken wereldwijd als voorbereiding op de bisschoppensynode over het gezin van oktober, de doos van panora geopend heeft. Het katholieke opinieblad Tertio laat weten dat meer dan 80% van de bevraagde katholieken zich niet vinden in de standpunten van de kerk over voorbehoedsmiddelen, abortus en huwelijksmoraal. Ook in Duitsland gaan de meningen dezelfde richting uit.

Paus lanceert grote enquête

Het Vaticaan houdt een wereldwijd onderzoek naar hoe de parochies denken over gevoelige zaken als anticonceptie, scheidingen en het homohuwelijk. Paus Franciscus wil zich zo voorbereiden op een buitengewone synode over het gezin, volgend jaar oktober. Ik hoop wel dat men verder geraakt dan een discussie over het celibaat, de wijding van de vrouw en de pil. De kern van Jezus’ boodschap en dus ook van het christelijk geloof is toch wel iets anders. Maar dat wordt wel eens vergeten in deze gemediatiseerde wereld.

Mythen over de Katholieken

Als je ervoor durft uitkomen dat je katholiek bent dan word je meestal vreemd bekeken en moet je vaak in de verdediging gaan. Want je "gelooft" dan niet in de wetenschap, je hoort bij een groep die in naam van het geloof al eeuwen andere het leven zuur maakt...

Spontaan wil je dan zo snel mogelijk van onderwerp veranderen. Maar moet dit wel? Bevestigen we hierdoor niet eerder de clichés? De meeste dingen die ons worden aangevreven kloppen zelfs niet. Tijd dus om mensen van werderwoord te dienen en te laten zien dat het wel de moeite waard is katholiek te zijn.

Meer hedendaagse kunst in de kerk

 

Kunst en geloof is sinds de afgelopen eeuw of zelfs langer een moeilijke combinatie. Dit is zo sinds dat kunst niet meer in functie mag staan van iets anders. Mag kunst dan nog een boodschap brengen? Is het enkel het product van emoties of wil het juist enkel emoties wekken bij de toeschouwer. Mag kunst nog iets zeggen? En wat is de definitie van mooie kunst.

Katholieke Kerk blijft groeien in Scandinatië

 

Scandinavië ontsnapt aan de teruglopende trend die de katholieke Kerk meemaakt in heel Europa. Integendeel, ze blijft maar groeien en dit niet enkel door de vele inwijkelingen maar ook het aantal autochtone priesters neemt toe. Velen van hen zijn bekeerlingen uit de Lutherse landskerken.

Vraagt het een priester of Facebook

 

Katholiek.nl neemt een interessant en boeiend initiatief. Via facebook zette ze een vraagbaak op waar mensen met al hun vragen over geloof, kerk en moraal terechtkunnen bij katholieke priesters. Het is niet de bedoeling dat het een discussieforum wordt of dat men belerend overkomt. Het is een kans om mensen dichter bij het geloof en de kerk te brengen.

Inhoud syndiceren