jongeren

Nieuwe jongerensite in Vlaanderen

Vandaag donderdag lanceert de Sint-Paulusstichting een nieuwe blog om een dialoog aan te gaan over de boodschap van Jezus. Banners op veel bezochte websites moeten de actie bij jongeren promoten.
De nieuwe website heet: ‘Lieve hemel’. Daarnaast is er ook nog een facebookprofiel: ‘Jezus op Facebook’. De Sint-Paulusstichting wil met de actie de boodschap van het evangelie op een nieuwe manier onder de aandacht brengen en toegankelijk maken voor de jongeren tussen 18 en 35 jaar.

De WYD als kans om te verkondigen

De Franse organisatoren van de Wereldjongerendagen van 16 tot 21 augustus 2011 in de Spaanse hoofdstad Madrid lanceerden deze week een opmerkelijke reclamecampagne, die nadrukkelijk niet-praktiserende jongeren tracht te bereiken. Daarin worden de Wereldjongerendagen voorgesteld als een internationale gebeurtenis, die gelovigen en niet-gelovigen samenbrengt en waar iedereen zich thuis kan voelen. De campagne werd uitgewerkt met de hulp van een professioneel reclamebureau.

Er gebeurd wat voor jongeren in midden-Limburg

Er beweegt wat in midden-Limburg. Op korte tijd stootte ik op twee nieuwe initiatieven voor gelovige jongeren door jongeren zelf.

Ten eerste is er nu zaterdagavond in Alken een ontmoeting met als thema "Geloven in de liefde". Het is een gespreksavond die om 19.30 start en waar jongeren praten over een thema. Meer info hierover vind je bij de partners op deze site.

De nieuwe gemeenschap Emmanuël blaast 40 kaarsjes uit

Hoe langer hoe meer worden de nieuwe gemeenschappen belangrijk voor de kerk. Nu de klassieke structuren van de parochies niet meer genoeg draagkracht geven opdat christenen samenkomen elkaar steunen in hun geloof, wordt er gezocht naar andere manier van gemeenschap vormen. De nieuwe gemeenschappen spelen hierop in. Ze zorgen voor sterkere verbondenheid, zijn concreet in hun engagement naar de wereld en geven expliciet zonder omwegen een plek aan het geloof.

Nieuwe religieuze trend met armbandjes

Mijn neefje Jacque loopt er al een jaar mee rond. En nu is het een rage in België. Een armbandje - samengesteld uit kralen waarop telkens een andere heilige prijkt. Eerst werden ze meegenomen als souvenir uit een zuiders land. Nu gaan ze ook hier vlot over de toonbank.

Een jongerenbetoging tegen abortus.

De Vlaamse mediawereld wist niet goed om te gaan met een nieuw fenomeen; een stille mars-voor-het-leven in Brussel.  Dat de mars voornamelijk door jongeren georganiseerd werd verbaasde menige journalisten.  Honderden studenten riepen dat vrouwen beter verdienen. Wat wordt hiermee bedoeld? Een interview met Liesbeth.

Vooral jongeren vasten!

Woensdag 9 maart begint de vastentijd of veertigdagentijd. Van oudsher wordt in de periode tussen Carnaval en Pasen gevast: een periode van bezinning. Tegenwoordig is er de vrijheid om op eigen wijze invulling aan vasten te geven. Naast minder of soberder eten zijn mensen op allerlei manieren met vasten bezig: stilstaan bij mensen die het minder hebben, bezinning op het dagelijkse leven, verzet tegen overdadig consumeren, soberder leven, geen alcohol, meer naar de kerk.

Vandaag. Lancering franse katholieke jongerenradio.

Vandaag wordt om 15u een katholieke jongerenradio gelanceerd. De programma’s van ‘Radio Etincelle’ zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 via internet te ontvangen.

Een compliment is belangrijker dan seks!

Wie doet het niet. Foto’s of berichten op Facebook plaatsen in de hoop dat ‘vrienden’ ‘m liken.

Uit onderzoek van de Ohio State University blijkt dat vooral jongeren enorm met zelfvertrouwen bezig zijn. Da’s natuurlijk niet heel verrassend. Op deze leeftijd zijn we volop op zoek naar onze identiteit, daar komt een hoop twijfel en onzekerheid bij kijken. Wel opmerkelijk is dat we liever een compliment ontvangen, dan dat we uitgaan met vrienden, seks hebben of geld ontvangen. Dus liever je ego opkrikken, dan iets leuks doen. Opmerkelijk.

Tiener wordt zalig

Als jongeren aan heiligen denken stellen ze zich vaak oude, saaie mensen voor uit een ver verleden. Maar dit klopt niet. Dit weekend wordt Chiara Badano zalig verklaard. Ze stierf in 1990 op 18-jarige leeftijd aan botkanker. Maar haar enthousiasme en blijheid die ook bleven tijdens haar ziekte maakte diepe indruk op velen.Als tiener zette ze zich fel in voor de jongerenwerking van de Focolare. Haar geloof was velen toen opgevallen en werkte aanstekelijk

Inhoud syndiceren