jongeren

De Wereldjongerendagen in Rio worden concreter

In de zomer van 2013 gaan de Wereldjongerendagen door in Rio de Janero in Brazilië. Dat is wel nog een tijdje maar toch zijn de voorbereidingen al in volle gang.

Zo vertrok afgelopen vrijdag Pieter Nolf naar Brazilië om verdere contacten te leggen en de praktische organisatie in goede banen te leiden. Want deze keer zal er geen programma zijn per bisdom maar vormen we één Vlaamse groep. Wellicht zullen we te gast zijn bij een Gentenaar die bisschop is in Brazilië.

Film: Detachment

'Detachment' is een film van Tony Kaye over een vervangleerkracht die geconfronteerd wordt met de schaduwkanten van het leraarschap en de maatschappelijke moraal in de brede zin van het woord. Het is een onthutsend portret dat aanzet tot denken en je achterlaat met een desperate moed om tegen de bierkaai te vechten.

Benjamin wil priester worden

Schandalen en ongelukkige uitspraken zorgden ervoor dat het imago van de rooms-katholieke kerk volledig de dieperik in stortte.
Kerken lopen leeg – allesbehalve een nieuw verschijnsel – en mensen kunnen zich nog nauwelijks inbeelden waarom iemand nu nog priester zou worden.
We spraken met een witte raaf: Benjamin Luyckx, 25 jaar, en geroepen door God.

 

De reportage vind je via de onderstaande link

Rio zit er aan te komen

Over een dik jaar gaan de wereldjongerendagen door in Rio. Maar nu al begint in ons bisdom al langzaam aan de voorbereiding. Zowel ons zusterbisdom Propria als Filip Dikmans uit Halen die bisschop is in midden-Brazilië hebben ons uitgenodigd. Of ons bisdom hierop in zal gaan moet nog bekeken worden. Maar hoe je het ook draait, we zullen gaan.

Jongeren worden minder en minder gelovig

Het lijkt onvermijdelijk in deze geseculariseerde samenleving. Minder en minder jongeren hebben wat met het christelijk geloof. Een neerwaartse spiraal heeft zich ingezet die niet te stoppen is. Of dat lijkt toch zo.

Het bloemetje en het bijtje

Afgelopen weekend ging er weer een Salon door. Het is een jongerenontmoeting waar we altijd spreken rond een thema. Deze keer hadden we het verhaal genomen over Jezus die zijn leerlingen uitzendt om hetzelfde te doen als hij deed. Het gesprek werd op gang getrokken door 4 zusters uit Brazilië die sinds een jaar in Hasselt wonen. In een toneeltje over een uitzendbureau maakte ze duidelijk dat je op tal van plekken Jezus kunt navolgen. Je hoeft niet als missionaris naar de andere kant van de wereld te trekken om daar te gaan spreken over Jezus.

België is vandaag in rouw

Ik zat op mijn hotelkamer in Portugal wat versuft naar de televisie te kijken toen ik het bericht hoorde over het tragische busongeluk. Eerst drong het niet goed tot mij door. Maar later besefte ik pas hoe erg dit is. Het is om kippenvel van te krijgen.

Waarom er zo weinig jonge katholieken zijn in Vlaanderen

Afgelopen weekend hadden we tijdens een jongerenbijeenkomst een gesprek over getuigenis afleggen van je geloof. Op de vraag over ze voor hun geloof durfde uitkomen werd heel verschillend geantwoord. Een deel had daar totaal geen probleem mee. In hun klas was algemeen bekend dat ze geloven. Maar er was ook een heel deel die dit niet deden. Maar waarom?

En waar gaan de wereldjongerendagen in 2015 door?

De wereldjongerendagen in Brazilië moeten nog doorgaan of er wordt al druk gespeculeerd over de wereldjongerendagen in 2015. Waar zouden deze doorgaan. Het lijkt bijna een vanzelfsprekendheid geworden te zijn dat om beurt Europa en dan één van de vier andere continenten aan de beurt komt. Zo sleept dus Europa het leeuwendeel van de edities naar zich toe. Maar zal dit zo blijven. Misschien wel.

Voor jongeren blijkbaar geen roze toekomst

In vergelijking met vijftien andere landen, is de Belgische jeugd het minst optimistisch over 2012. Dit toont een internationale studie aan onder 4.000 jongeren, door het onderzoeksbureau 'InSites Consulting'. De studie peilt ook naar populaire jobsectoren, politieke thema’s en werkethiek.

Inhoud syndiceren