Jezus

Het unieke van wat Jezus deed

Pasen gaat niet alleen over de verrijzenis van Jezus maar heeft ook gevolgen voor elke mens. Zijn verrijzenis heeft alles veranderd.

James Bond, Jezus en het mysterie

 

Pasen staat voor de deur en er valt bijna niets van te merken. Dat is wel anders met Kerstmis. Maanden aan een stuk schallen in de winkelstraten de kerstliedjes, etalages puilen uit van de rode fluweel en pluche en overal hangen Kerstmannen aan de dakgoten. Hoe komt dit toch. Staat Pasen met zijn verrijzenisboodschap dan zo ver van de mensen hun bed?

Zonder Jezus geen veertigdagentijd

Als iets met de veertigdagentijd te maken heeft dan is dit wel het verhaal van Jezus die bekoord werd en die zijn leven gaf op het kruis uit liefde voor de mens.

Misschien goed om hier eens bij stil te staan.

Wat is zonde?

Een vlindertje kan ongewild het mysterie van de zonde blootleggen:  bewust de relatie verbreken, er voor kiezen om niet in te gaan op het aanbod.

DJesus Uncrossed

DJesus uncrossed is een project van Quinten Tarantino. En let op! Het zal heel wat stof doen opwaaien want het maakt van het tragisch verhaal van Jezus’ lijden en dood een verhaal van wraak. Heel wat mensen zullen erdoor gechoqueerd worden. Maar is dit niet het gene heel wat mensen eigenlijk willen. De voetwassende Jezus die liefde preekt is voor heel wat mensen te wollig en soft. Naar zo iemand kan je toch niet opkijken. Hij laat gewoon over zich heen lopen. Wat wij willen is iemand die er echt staat, die niet over zich heen laat lopen. Een oog om een oog en een tand om een tand.

Hongerigen voeden

 

Hongerigen voeden is één van de werken van barmhartigheid waartoe Jezus opriep. Maar hoe doe je dat? Er zijn natuurlijk tal van organisaties die met armen werken en voedselpakketten uitdelen. Maar het is niet altijd evident om eerst een hele werking op te zetten om iets te doen voor een ander.

Het kan ook helemaal anders. Kijk maar eens naar het filmpje. Wie weet brengt het je wel op ideeën. Of je om je doel te bereiken ook moet liegen zoals in het filmpje is een vraag. Best niet. Maar misschien dat het ook wel lukt met een ander handigheidje.

Jezus look alike zorgt voor ophef

In Engeland heeft een look alike van Jezus voor heel wat ophef gezorgd tijdens een dartswedstrijd. Er onstond in de zaal tussen de toeschouwers zo'n tumult dat zelfs de spelers zich niet meer konden concentreren op de wedstrijd. Uiteindelijk werd de man buitengezet. Nu hangt hem een levenslange schorsing als bezoeker boven het hoofd. Hiermee is hij niet gelukkig omdat hij vindt dat hij niets verkeerds gedaan heeft.

De arme is een test voor het geloof

Deze week was het nieuws nog dramatisch: de armoede stijgt in Europa, en zelfs de lagere middenklasse duikt stilaan onder de armoedegrens. Inmiddels stijgt wel de verkoop van luxewagens en gaapt de inkomenskloof steeds wijder. Er zijn dus blijkbaar mensen die verdienen aan de crisis. Er zitten profiteurs bij de steuntrekkers, zegt men. Zij profiteren van ons sociaal systeem. Dat zal wel zo zijn. Er zitten wellicht nog meer profiteurs bij de topklasse, vrees ik. Maar dat zegt niemand.

Bono vraagt de hulp van het Vaticaan

Zanger Bono is één van de weinige stijliconen waar geloof en van deze tijd zijn samen gaan. Onlangs stapte de zanger van de Ierse rockband U2 naar het Vaticaan om samen met hen de strijd tegen de armoede aan te binden. Maar dat is niet de eerste keer. Al in 2000 ondersteunde de katholieke kerk zijn campagne voor schuldverlichting van de ontwikkelingslanden.

Inhoud syndiceren