Jezus

Wat is zonde? 3 glazen maken dit duidelijk.

Dit filmpje kan simplistisch overkomen. Alsof Jezus een wasmiddel is dat automatisch de zonde (sin) wegwast. Toch legt het op heel aanschouwelijke wijze uit wat er gebeurt bij de mens die zijn innerlijkheid opent voor de Heer van het leven.

De uittocht goed verstaan helpt Pasen beter begrijpen

Eén van de centrale verhalen van de Goede week is het verhaal van de uittocht. Gisteren op Witte donderdag werd het verhaal verteld van het Paasmaal dat de Joden in Egypte aten. Het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen was ook zo'n Paasmaal waarmee ze hun bevrijding uit de slavernij vierden. In de Paasnacht horen we het verhaal van de doortocht door de Rietzee. God redt het volk op een bijzondere manier en vernietigt het kwaad. Met Pasen vieren we dat het ultieme kwaad, de dood, door God wordt te niet gedaan.

Glossy Jezus! gaat de grens over

Zes weken na de lancering is de glossy Jezus! nu ook te koop in België. De glossy ontving in Nederland hoofdzakelijk lovende reacties van atheïsten en gelovigen.
 
Hoofdredacteur is de bekende Nederlandse literair schrijver Arthur Japin. Hij werkte uit pure nieuwsgierigheid en "hang naar het ongerijmde" mee en ontdekte dingen over Jezus die hij nog niet wist.
 

Wat is het einde der tijden?

De voorlaatste week van het kerkelijkjaar loopt ten einde. Onze aandacht gaat al naar de advent als tijd van uitkijken naar Hij die zal komen. Maar in deze dagen horen we in de teksten die we lezen uit de bijbel vooral spreken over het einde der tijden. De openbaren van de apostel Johannes is dan ook het boek waar bij uitstek in deze tijd wordt uit gelezen. Maar wat is dit einde der tijden? Is dat wel relevant? Dit filmpje legt een beetje beter uit wat dit is.

Hoe Jezus ook nu nog wordt tegengewerkt.

Als geloof in een divers publiek ter sprake komt dan voelen we ons vaak ongemakkelijk. Want als gelovige willen we niet uit de toon vallen of als wereldvreemd overkomen. De beproefde strategie die dan vaak gevolgd wordt is dan ons geloof te herleiden tot een geheel van goedmenselijke waarden en normen waar elk weldenkend mens zich in kan vinden.

Goede vrijdag

Jezus is beroemd. Wereldberoemd. Dat was hij al in zijn eigen tijd. Eerst doet Jezus wonderen, dat maakt wel dat de mensen over je praten. Als dat niet genoeg was bracht hij Lazarus van de dood terug. Daarna volgt de intocht in Jerusalem. Dat was een evenement! De mensen riepen, “Hosanna!” en “Hoera voor de koning van Israël!”  terwijl ze met palmtakken zwaaiden.

De "fight Church"?!

In de VS is natuurlijk alles mogelijk. Ook dit, de “fight Church”. Maar hoe kan je dit alles rijmen met het verhaal dat ons door de evangelies wordt vertelt over Jezus die zich liet gevangennemen, folteren en doden zonder noemenswaardig verzet. Klopt het verwijt uit de trailer dat we het Evangelie fout lezen waardoor mannen watjes zijn geworden. De zachte waarden hebben hierdoor de bovenhand gekregen. Roept Jezus op om over je heen te laten lopen?

Hoe zou de kerk moeten zijn?

Heel vaak stel ik mij de vraag: Hoe moet de kerk zijn? Al te vaak vind ik geloof en kerk opgesloten binnen de vier muren van het gebouw. Maar waar is het om te doen?

 

Davert de kerk op zijn fundamenten?

Het lijkt wel dat de bevraging vanuit Rome aan de katholieken wereldwijd als voorbereiding op de bisschoppensynode over het gezin van oktober, de doos van panora geopend heeft. Het katholieke opinieblad Tertio laat weten dat meer dan 80% van de bevraagde katholieken zich niet vinden in de standpunten van de kerk over voorbehoedsmiddelen, abortus en huwelijksmoraal. Ook in Duitsland gaan de meningen dezelfde richting uit.

Waarom toch al die angst?

Angst is geen goede raadgever. Het is een straatje zonder einde.De ervaring van schoonheid opent daarentegen op het leven. Ikzelf moest onmiddellijk bij het zien van dit filmpje denken aan de woorden van Jezus die zei: kijk naar de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. Ze maaien niet en zaaien niet en toch houdt God ze in leven en zijn ze mooier gekleed dan de grote koning Salomon. Hoeveel te meer zou God dan niet voor ons zorgen. Heel veel dingen die we al dan niet doen hebben te maken met onze angsten.
Inhoud syndiceren