jeugd

Film: Short Term 12

De Oec­u­menis­che jury van het film­fes­ti­val van Locarno bekroonde de film Short Term 12 van de Amerikaanse regis­seur Des­tin Cret­ton. Grace is een jonge vrouw die actief is in de jeugdzorg. Samen met haar vriend Mason werkt ze in een tehuis voor uithuisgeplaatste jongeren. Deze zware baan zorgt ervoor dat haar relatie, haar verleden en haar toekomst onder druk komen te staan. Ondanks dat alles goed lijkt te gaan, worstelt Grace met haar eigen verleden. Dit wordt alleen maar erger als er een nieuw meisje in het pleeghuis komt wonen.

De jeugd van tegenwoordig

 

Gisteren joeg Herman Loos, socioloog aan de KULeuven zich op over 'nulengagement' bij de jongeren van vandaag. Zijn frustraties kwamen van het feit dat jongeren verre van warm lopen voor studentenraden en monitoringsenquêtes. Alsof je hiervan moet wakker liggen en alsof die de wereld zullen redden.

Gunther Malin geeft Herman Loos echter lik op stuk in zijn opinie. Hier volgt een uittreksel uit zijn artikel.

 

Dag van de jeugdbeweging

Voor wie het nog niet zou opgevallen zijn in het straatbeeld, vandaag is het ‘Dag van de Jeugdbeweging’. Thema dit jaar is ‘Samen Spelen’. Vooral de waardeoverdracht en de verbondenheid van het spelend samenzijn staan daarbij in de kijker. De dag viert het engagement van duizenden jongeren die zich wekelijks inzetten voor meer dan 240.000 kinderen.

Hippe liefdadigheid

De jonge vzw PLOT.form heeft een website ontwikkeld waarmee doneren aan een goed doel niet alleen leuk en transparant wordt, het staat de schenker ook toe zelf mee te bepalen hoe de donatie besteed wordt. Vanaf 4 november is deze online en kan u zelf mee bouwen aan een huis voor straatkinderen in Tanzania.

Er gebeurd wat voor jongeren in midden-Limburg

Er beweegt wat in midden-Limburg. Op korte tijd stootte ik op twee nieuwe initiatieven voor gelovige jongeren door jongeren zelf.

Ten eerste is er nu zaterdagavond in Alken een ontmoeting met als thema "Geloven in de liefde". Het is een gespreksavond die om 19.30 start en waar jongeren praten over een thema. Meer info hierover vind je bij de partners op deze site.

Inhoud syndiceren