intollerantie

Steun vanuit onverwachte hoek

In Birma laait het geweld meer en meer op tegen moslims. Na een halve eeuw van strenge militaire heerschappij, heeft de quasi-burgerregering die twee jaar geleden werd geïnstalleerd vergaande hervormingen doorgevoerd. De huisarresten van oppostitieleiders zijn opgeheven, vrijheden zijn verruimd en de censuur is opgeheven. Het gevolg is dat radicale elementen nu ook een stem hebben gekregen.

religieuze intollerantie, hoe zielig

Wellicht heb je ervan gehoord. In Pakistan werd een christelijk meisje van 14 jaar met het syndroom van Down opgepakt omdat in haar tas een aantal verbrande pagina's van de koran waren terug gevonden. Tot nu toe werd steeds geopperd dat het meisje niet kan lezen en dus niet kon weten dat het om teksten uit de Koran ging. Toch wordt dit meisje tot op de dag van vandaag vastgehouden en riskeert ze de doodstraf.

Inhoud syndiceren