honger

Mary's maels een hap voor iedereen

Tijdens het surfen op internet stootte ik op het project Mary’s maels. Alleen al de naam trok mijn aandacht. Het verhaal achter deze organisatie is bovendien ook nog heel bijzonder.

Millenniumdoelen in zicht

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN heeft achtendertig landen erkend die ondervoeding tot de helft hebben weten te reduceren. Een belangrijk deel van de eerste millenniumdoelstelling is daarmee bereikt voor hen. Achttien landen bereikten ook de strengere doelstelling om het absolute cijfer van mensen die effectief honger lijden te halveren. Daaronder zijn landen zoals Armenië, Azerbeidzjan, Cuba, Ghana, Koeweit, Nicaragua, Thailand, Venezuela en Vietnam. De twintig andere landen werden erkend voor het halveren van de honger in hun land maar nog niet voor de absolute cijfers.

2500 lege borden als teken van de honger in de wereld

 

Met de start van de Veertigdagentijd wordt ook de campagne van Broederlijk delen gelanceerd. Met 2500 lege borden willen ze aandacht vragen voor de chronische honger in de wereld.

Voedselschaarste op komst

 

De wereldvoedselprijzen zijn de laatste drie maanden licht gedaald, maar de voorraden blijven klein. De tijd van overschotten is definitief voorbij, en dat terwijl de kans op misoogsten blijft toenemen.

 

Tijd van overschot

Hongerigen voeden

 

Hongerigen voeden is één van de werken van barmhartigheid waartoe Jezus opriep. Maar hoe doe je dat? Er zijn natuurlijk tal van organisaties die met armen werken en voedselpakketten uitdelen. Maar het is niet altijd evident om eerst een hele werking op te zetten om iets te doen voor een ander.

Het kan ook helemaal anders. Kijk maar eens naar het filmpje. Wie weet brengt het je wel op ideeën. Of je om je doel te bereiken ook moet liegen zoals in het filmpje is een vraag. Best niet. Maar misschien dat het ook wel lukt met een ander handigheidje.

Laten we even kritisch zijn

Wist je dat?

- er meer dan negenhonderd miljoen mensen honger lijden en dat er nog meer mensen overgewicht hebben?

- die honger alleen al kan worden gestild met hetgeen jaarlijks in de VS aan voedsel wordt weggegooid? Honger is dus niet het gevolg van te weinig voedselproductie.

- ondanks al dat weggegooid eten er in de VS 49 miljoen mensen voedsel tekort komen? Dat is één op de zes.

- India met kop en schouder het grootste hongerland is? Een kwart van de Indiase bevolking heeft honger, dat is meteen goed voor 30 procent van het wereldtotaal.

Waar staan we met de Millenniumdoelen?

Uit het Millennium Development Goals Report 2011 blijkt dat de laatste jaren flinke winst is geboekt op de millenniumdoelen.

Stelen mag!

Er is heel wat opschudding in Engeland over de uitspraak van een priester. Volgens deze man mogen mensen een brood stelen als ze geen andere mogelijkheden hebben om te overleven. De kerkelijke overheid haaste zich om te stellen dat stelen niet kan en ook de politie was er als de kippen bij. 10 jaar geleden heeft dit onderwerp ook Nederland al beroerd. Bisschop Muskens deed dezelfde uitspraak. Hoewel de uitspraak op het eerste zicht vreemd overkomt is ze perfect evangelisch.

Inhoud syndiceren