heiligen

Heiligheid volgens de Stones

Ik veronderstel dat de „Rolling Stones“ ook voor jullie een begrip zijn, ook al zijn jullie misschien niet direct de grootste fans van hun muziek. Jaren geleden hebben die zelfde „Rolling Stones“ een hit met als titel: „You’ll never make a Saint of me“, wat wil zeggen: „Uit mij zult ge nooit een heilige maken“.

Brieven uit de hel, een lezenswaardig boekje

C.S. Lewis blijft één van de meest inspirerende christelijke auteurs van de 20e eeuw. Dit komt wellicht doordat zijn manier van schrijven heel toegankelijk is. Dit wil niet zeggen dat hij het over koetjes en kalfjes heeft. Neen, hij schuwt de gelovige thema’s niet. Zo raadde een tijd geleden iemand mij aan om zijn boekje ”Brieven uit de hel” te lezen. In een reeks korte hoofdstukjes blader je door de briefwisseling tussen een leerling-duivel en zijn supervisor in de hel. Wat Lewis hierin schrijft is zo herkenbaar.

Allerheiligen is er niet enkel voor een select clubje

Vandaag vieren we Allerheiligen.

De kerk is een stelletje ongeregeld en maar goed ook

De reputatie van de kerk is bij de meeste mensen niet zo fraai. Ze komt over als oudbollig en behept met tal van gebreken. Daar boven op komt nog eens dat de kerk vaak voorhoudt aan mensen hoe ze zouden moeten leven maar er zelf niet naar handelt. Dit alles maakt de kerk ongeloofwaardig, meer nog, mensen zoeken niet om ermee gelinkt te worden.

Maar is dit nu een ramp? Zou het beter zijn als alles in de kerk perfect leek te lopen (zoals in de 19e eeuw) of als men zoveel prestige zou hebben dat iedereen er bij zou wil horen (middeleeuwen)?

Johannes Paulus II, een eigenzinnige zalige!

Net na Pasen was het weer zover voor Katholieken. Gisteren werd met een plechtige viering op het Sint Pietersplein in Rome de voormalige paus Johannes Paulus II zaligverklaard. 't Is te zeggen, de kerk maakt geen zaligen en heiligen maar stelt tot voorbeeld zij die in hun leven al leefden als een heiligen.

Nieuwe religieuze trend met armbandjes

Mijn neefje Jacque loopt er al een jaar mee rond. En nu is het een rage in België. Een armbandje - samengesteld uit kralen waarop telkens een andere heilige prijkt. Eerst werden ze meegenomen als souvenir uit een zuiders land. Nu gaan ze ook hier vlot over de toonbank.

Moeder Theresa

Gisteren zou Moeder Theresa 100 jaar zijn geworden.Het is fijn om mensen te hebben die een beetje laten zien hoe Jezus is. Het helpt mij om mijn geloof wat concreter te maken. Desmond Tutu is zo iemand, maar ook moeder Theresa laat zien wat het betekent om Jezus te volgen. Als ik kijk naar haar levenshouding, voel ik me vaak maar een geestelijke dwerg. En dat kan voor mij helemaal geen kwaad.

Moeder Theresa maakte Jezus concreet.

Bonifatius wie was hij? Een rebel als Osama Bin Laden?

De film ’De Schaduw van Bonifatius’ gaat over een van de bekendste heiligen uit de Nederlandse kerkgeschiedenis. Volgens de filmmakers is van Bonifatius onterecht een geromantiseerde held gemaakt. „Hij was eerder een rebel.”

Drugs heilige

De Russisch-orthodoxe Kerk heeft op 28 juni, het feest van de “heilige artsen”, een eigen patroonheilige benoemd voor de strijd tegen drugsverslaving en alcoholisme. Het gaat om de Romeinse martelaar Tarcisius uit de tweede helft van de derde eeuw. De jeugdige heilige werd op straat aangevallen toen hij de Communie wilde brengen naar een zieke. Omdat hij de Eucharistie niet wilde laten ontwijden, werd hij doodgeslagen en -geschopt. In de katholieke Kerk in het westen is Tarcisius daarom patroonheilige van de misdienaren geworden.

MOEDER TERESA INSPIREERT DUITSE JONGEREN

Volgens een pas gepubliceerde studie is Moeder Teresa (1910-1997), de stichtster van de Congregatie van de Missionarissen van Naastenliefde die in de sloppenwijken van Calcutta (India) actief was, de meest inspirerende figuur voor Duitse jongeren. Een op vier Duitse jongeren tussen 14 en 29 jaar bestempelt haar als het inspirerende voorbeeld bij uitstek. Op de tweede plaats staat de zwarte dominee Martin Luther King (1929-1968) die een op vijf jongeren inspireert.

Inhoud syndiceren