Hasselt

Titi brengt collectie Oh my God op de markt

Kristien Follon, ontwerpster van 

De Paus had het gisteren over jongeren

 

Gisteren hield paus Franciscus zijn wekelijkse catechese. Hij richtte volgende boodschap tot de jongeren:

 

“Verberg je talenten niet onder de grond! Durf je te geven voor idealen van dienstbaarheid voor anderen. Het leven is ons niet gegeven opdat we het angstig voor onszelf zouden houden. Wel om het weg te geven! Wees niet bang om grootse dromen te koesteren!”

 

Bisdom Hasselt steunt bisschop Centraal Afrikaanse Republiek

 

De Veertigdagentijd is niet enkel een tijd van vasten maar ook een tijd om iets te doen voor anderen die het niet zo voor de wind gaat. Ook ons bisdom blijft hierin niet achter. Zo steunt het bisdom Hasselt het bisdom Kaga-Bandoro, een arm broussebisdom in de Centraal Afrikaanse Republiek dat behoort tot de armste landen ter wereld. Sinds 8 jaar wordt dit bisdom bestuurd door de Limburgse pater Salesiaan Albert Vanbuel.

Het bisdom Hasselt maakt € 10.000 vrij uit het fonds Wereldnoden, dat opgebouwd wordt met collectegelden uit de Limburgse parochies.

 

Bisschop roept op mee te doen met 'Mars voor de toekomst'

Bisschop Hoogmartens schrijft vandaag een brief om op te roepen mee te doen aan de mars van 11 november in Genk. Ook de kerk leeft blijkbaar mee met de situatie die duizenden gezinnen in Limburg treft.

Hier onder vind je de volledige brief van de bisschop

 

 

Oproep bij gelegenheid van het Ford-drama

Aan de christenen in Limburg

Nieuwe priesterkandidaat voor het bisdom Hasselt

Eergisteren kreeg ik goed nieuws te horen. Nu reeds zou er zich voor volgend jaar iemand nieuw aangemeld hebben voor het seminarie. Geert Narinx uit Geistingen zal in september starten met zijn priesteropleiding. We zijn natuurlijk blij dat er ook nu weer jongeren zich laten aanspreken om hun leven in dienst te stellen van Jezus en zijn Kerk. Want daar gaat het toch om. Afzien van een eigen carrière en je beschikbaar stellen voor de weg die Hij je wijst. Dat is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk.

Groene kerk

Heden ten dagen is men nogal gevoelig over alles wat het milieu aangaat. En ook de kerk blijft hierin niet achter. Een klein half jaar geleden nog heeft het bisdom Hasselt een document ondertekend waarmee ze een project lanceert om uit te groeien tot een eco-kerk. Hiermee wil men werk maken van een zuinig en duurzaam gebruik van de kerkgebouwen. De "groene" kerk is dus op komts.

Een braziliaanse gemeenschap komt naar Hasselt

Ik heb de tekst uit het Belang overgenomen. In oktober bezocht ik deze gemeenschap in Brazilië. Echt de moeite waard. Eind maart komen ze aan in België. Dan zal ik hen in de eerste periode moeten begeleiden en zorgen dat de integratie  goed verloopt zodat ze gaandeweg eigen projecten kunnen opstarten.

Inhoud syndiceren