God

God is dood!?

"God is dood" was hetgene men na de Tweede Wereldoorlog in bepaalde theologische stromingen kon horen. Men kwam tot die conclusie doordat het hemeltergende leed van de oorlog God onberoerd had gelaten. Hij had niet ingegrepen. Zou Hij er dan wel nog zijn?

Twitter wordt meer gebruikt voor geloof dan om popiconen te volgen

Twitter, een typisch medium om je idool op de voet te volgen. Maar inhoudelijk kan het niet echt sterk zijn. Dat is toch alleszins de algemene indruk die je ervan krijgt. Maar niets is minder waar. Maar tweets over God door bekende christenen, worden verhoudingsgewijs meer gelezen en gedeeld op Twitter, dan berichten van popsterren. 
Dat schrijft The New York Times. Dat blijkt uit onderzoek van Twitter. Daaruit is nu gebleken dat tweets over God en de Bijbel 30 keer beter ‘scoren’ dan tweets van popiconen.

Zijn wij nu vrij of regelt God alles?

God is een alwetende en almachtige God. Dat geloven wij toch. Maar hoe zit het dan met onze vrijheid? Is er die wel? Hierover verschillen de meningen wel eens. Kijk maar naar deze twee uitspraken.

Ik ben ervan overtuigd dat God ons leven gepland heeft, maar ik denk wel dat er meer als één optie is om dat einddoel te bereiken. Ik geloof dus dat God ons leven in grote lijnen heeft vastgelegd, maar dat we zelf verantwoordelijk zijn voor bepaalde dingen. Dus: dat er soms wel meer als één goede optie is. Jeska

 

Wat is zonde eigenlijk?

De zonde neemt een centrale plaats in binnen het christendom. Zonde is volgens christenen hèt probleem van de mensheid. Door zonde is de wereld niet zoals zij bedoeld is.

Is God onzichtbaar?

   

Er is iets gelijkaardigs tussen seks en geloof

Het lijkt misschien vreemd maar dinb de Bijbel worden de twee met elkaar vergeleken. En eigenlijk is dat niet zo raar. Zowel bij geloof als bij seksualiteit gaat het om een innige relatie. Om éénwording.

"Net als seksualiteit is religie gekenmerkt door lust en eerbied." Deze uitspraak is van Ruard Ganzevoort, hoogleraar theologie.

Kan God wonderen doen?

Dat was de vraag waarop we met enkele jongeren stootte toen we afgelopen vrijdagavond een gesprek hadden over het verhaal van Jaïrus uit het Nieuwe Testament.

Kan God dit, ja of nee. Er werd heel wat heen en weer gesproken. Maar hoe zit het nu?

De kerk is een stelletje ongeregeld en maar goed ook

De reputatie van de kerk is bij de meeste mensen niet zo fraai. Ze komt over als oudbollig en behept met tal van gebreken. Daar boven op komt nog eens dat de kerk vaak voorhoudt aan mensen hoe ze zouden moeten leven maar er zelf niet naar handelt. Dit alles maakt de kerk ongeloofwaardig, meer nog, mensen zoeken niet om ermee gelinkt te worden.

Maar is dit nu een ramp? Zou het beter zijn als alles in de kerk perfect leek te lopen (zoals in de 19e eeuw) of als men zoveel prestige zou hebben dat iedereen er bij zou wil horen (middeleeuwen)?

Sporters danken God sellectief.

Journalisten in de Verenigde Staten raken niet uitgepraat over American football-speler Tim Tebow. De vrome quarterback van de Denver Broncos bidt op het veld én bezorgt zijn team min of meer doorlopend overwinningen. Wat te denken van zulke voorspoed?Misschien heeft hij een lijntje met God en danken de Broncos hun succes aan de genade die een van hen ten deel valt. In ieder geval doen Tebows opzichtige dankmomenten vermoeden dat succes in de sport een goddelijk geschenk kan zijn.

Inhoud syndiceren