evangelisch

Is Duitse Evangelische kerk de trappers aan het verliezen?

Een storm van kritiek is losgebarsten over de nieuwe ‘gezinsnota’ van de Evangelische Kirche Deutschland (EKD), de grootste protestantse kerk van Duitsland. Zowel seculiere journalisten als protestantse en katholieke kerkleiders beschouwen het document als een provocatie voor christenen.

 

De Kerk zit in de lift

De kerk is volgens media een instituut waarbij spoedig het laatste vergrijsde kerklid het licht uit zal knippen. Een nieuwe studie voor de situatie in Groot-Brittannië weerlegt dat. Kerken groeien daar. Een onderzoeksteam Cranmer Hall in Durham, werkte aan het boek over gevestigde kerken als anglicaanse, rooms-katholieke en methodistische kerkgenootschappen alsook van nieuwe kerken.

consequent zijn

Soms maak je keuzes waar je achteraf veel spijt van hebt. Maar gelukkig zijn volgens de Bijbel je zonden kwijtgescholden, zodra je deze belijdt. Seriemoordenaar, necrofiel en kannibaal Jeffrey Dahmer bekeerde zich in de gevangenis tot het christendom en werd er gedoopt. Het kwam de dominee die dit begin jaren 90 mogelijk maakte, duur te staan. Tot op de dag van vandaag is het hem niet vergeven. Hij werkt als schoonmaker in een hamburgertent om het hoofd boven water te houden.

Stelen mag!

Er is heel wat opschudding in Engeland over de uitspraak van een priester. Volgens deze man mogen mensen een brood stelen als ze geen andere mogelijkheden hebben om te overleven. De kerkelijke overheid haaste zich om te stellen dat stelen niet kan en ook de politie was er als de kippen bij. 10 jaar geleden heeft dit onderwerp ook Nederland al beroerd. Bisschop Muskens deed dezelfde uitspraak. Hoewel de uitspraak op het eerste zicht vreemd overkomt is ze perfect evangelisch.

Eerste stichting van Broeders van Tiberiade in Vlaanderen

Op 30 juni 2009 werden de gebouwen van de Sint-Antoniuskluis uit Strijpen bij Zottegem officieel overgedragen van de vzw Fransiscaanse Werken aan de vzw Tiberiade uit Laveaux-St-Anne. Daarmee is de eerste stichting van de broeders en de zusters van Tiberiade in Vlaanderen een feit.
De gebouwen van de Sint-Antoniuskluis dateren uit de jaren ’50 en werden jarenlang gebruikt voor naschoolse kinderopvang en klasbezinningen. Sinds enkele jaren stonden de gebouwen echter leeg.

Inhoud syndiceren