economie

Nieuw restaurantconcept

Gisteren heb ik iemand met veel enthousiasme horen spreken over duurzame samenlevingsopbouw. Heel wat interessante ideeën om mensen te betrekken werden naar voren gebracht. Ik denk dat er heel wat kansen in zitten om meer en meer mensen te betrekken en zo terug wat meer groepsgevoel te creëren.

Ook de Kerk is te vinden op de Wereldtentoonstelling in Milaan

Al sinds het ontstaan van de wereldexpo is de kerk er op een of andere manier aanwezig, en sinds 1958 telkens als staat, de Heilige Stoel, met een zelfstandig paviljoen.

De aanwezigheid van het Vaticaan misstaat deze keer zeker niet, want het thema sluit naadloos aan bij de belangrijkste boodschap van de paus aan de wereld dit jaar. In de encycliek Laudato si’ roept hij niet alleen katholieken, maar alle mensen van goede wil op om zorg te dragen voor de aarde.

groeiende kloof arm-rijk is een systeemfout

Nog nooit heeft de wereld zoveel rijkdom geproduceerd als vandaag. Bij een gelijke verdeling van de rijkdom zou een gemiddeld gezin met twee volwassenen en drie kinderen wereldwijd een beschikbaar inkomen hebben van 2.870 euro per maand en een gezinsvermogen (spaargeld, waarde van een eigen huis, enz.) van 125.000 euro.

Paus geeft andersglobalisten de wind in de zeilen

Wie durfde een jaar geleden te voorspellen dat een paus door Time tot ‘man van het jaar’ en door Esquire zelfs tot ‘best geklede man’ zou worden verkozen? Het ‘tweepausenjaar’ 2013 was bijzonder.

Recht op water wordt in Europa bedreigd

De Europese Commissie maakte met de concessierichtlijn van 2011 de weg vrij voor de liberalisering van ons water. In ruil voor noodsteun van de Trojka - het comité dat de leningen aan noodlijdende landen verschaft, bestaande uit de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank- moesten Portugal en Griekenland alvast het goede voorbeeld geven: met forse prijsstijgingen en een afname van de waterkwaliteit tot gevolg.

Daklozen worden opgeofferd aan Fukushima

Recruiters in Japan krijgen 100 Amerikaanse dollar voor het rekruteren van daklozen om nucleair afval op te ruimen bij de zwaar beschadigde Fukushima kerncentrale. Er is een tekort aan werknemers die de zenuwslopende job op zich willen nemen en uitzendbureaus zoeken in stations naar daklozen die ze kunnen overhalen het werk te doen. De ontmanteling van Fukushima kan nog 30 jaar duren en en tot en met 2015 zijn er nog zeker 12.000 werknemers nodig.

De crisis te boven komen

De agressieve besparingsplannen van de EU dreigen uit te lopen op een ramp van formaat. De EU schuift de ervaringen uit het verleden onder tafel en lijkt zo aardig op weg om dezelfde fouten te herhalen. De meest kwetsbare Europeanen dreigen daardoor in een lange en harde winter te belanden, die een generatie lang kan aanslepen.

Is De Nul een nul?

Vanuit mijn voorgaande opleiding heb ik altijd heel veel respect gehad voor ondernemers. Ik vind het geweldig hoe zij erin slagen om iets te verwezenlijken dat niet alleen van betekenis is voor henzelf maar ook de samenleving. Ooit droomde ik er zelfs van om zelf een ondernemer te zijn. Veel hiervan werd bepaald door een leraar economie die heel begeesterend was maar ook veel eisend met een duidelijke visie op economie als deel van een welvaartsstaat.

Waarom brandt Stockholm?

Wat is er de laatste dagen toch aan de hand in Stockholm. Onderhand zijn we gewoon geraakt aan het feit dat er geregeld opstootjes zijn in Franse voorsteden. Maar dat iets gelijkaardigs voorkomt in Scandinavië is toch wel bevreemdend. Temeer omdat Scandinavië algemeen bekend staat als een voorbeeldregio wat betreft sociaal beleid en integratie. Wat is er dus aan de hand.

Nina Edström is een Zweedse sociaal antropologe die ons misschien wat meer licht kan werpen op de reële situatie.

Het avondland gaat dood

 

Hoe langer hoe meer krijg ik de indruk dat Europa echt wel het Avondland is waar de zon onder aan het gaan is en waar men stilletjes in dommelt. Dit lijkt me zo te zijn op verschillende vlakken. Vooreerst op economisch vlak. De graaicultuur van een elite en het slecht bestuur van heel wat overheden hebben voor een bankroet gezorgd. Een hoge belastingdruk en zware regelgeving nemen alle zuurstof weg voor een heropleving. Aan de andere kant is er de grote afhankelijkheid van velen van uitkeringen.

Inhoud syndiceren