Duivel

Brieven uit de hel, een lezenswaardig boekje

C.S. Lewis blijft één van de meest inspirerende christelijke auteurs van de 20e eeuw. Dit komt wellicht doordat zijn manier van schrijven heel toegankelijk is. Dit wil niet zeggen dat hij het over koetjes en kalfjes heeft. Neen, hij schuwt de gelovige thema’s niet. Zo raadde een tijd geleden iemand mij aan om zijn boekje ”Brieven uit de hel” te lezen. In een reeks korte hoofdstukjes blader je door de briefwisseling tussen een leerling-duivel en zijn supervisor in de hel. Wat Lewis hierin schrijft is zo herkenbaar.

Film: Adam's apples

 

Wat moeten we aan met Halloween?

Vandaag is het Halloween. Lekker griezelen op donkere avonden. Al lijkt het al een lange traditie te zijn toch wordt Halloween nog maar recentelijk gevierd. Voorheen werd in deze periode vooral Sint Maarten gevierd met een optocht en een groot vuur. Maar is er buiten platte commercie ook nog wat anders met dit feest aan de hand? Heeft het iets occults?

Het idee van Halloween klinkt vrij onschuldig.

Duivelpreventie in de bioscoop

De makers noemen het een 'christelijke komediethriller'. Suing the Devil waarschuwt biosbezoekers voor de duistere plannen van satan.

Gij zult branden in de hel!

Het laatste oordeel, de kwellingen van de hel. Beide dingen die tot de verbeelding spreken en waarover menig film al werd gemaakt. Maar wat moeten we hiervan als christen denken.

De sneaky duivel!

De duivel is een prominent personage in de Bijbel. Maar voor ons ligt dit vaak anders. Ofwel kunnen we er ons niks bij voorstellen ofwel is ons beeld gevormd door de vele horrorfilms waar hij in voorkomt. Maar hoe spreekt de Bijbel over hem en wat kan ons dat leren?

1 Petrus 5:8
Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

De duivel is een lintworm

Ik had laatst een heel interessante discussie over lintwormen. Dus ik heb het nader onderzocht en ik vond de lintworm wel lijken op de duivel of één van zijn collega’s. Laat mij uitleggen waarom. Lukas 4:40-41 Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen. Van velen voeren ook boze geesten uit, roepende en zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.

Inhoud syndiceren