doodzonde

Wat is zonde? 3 glazen maken dit duidelijk.

Dit filmpje kan simplistisch overkomen. Alsof Jezus een wasmiddel is dat automatisch de zonde (sin) wegwast. Toch legt het op heel aanschouwelijke wijze uit wat er gebeurt bij de mens die zijn innerlijkheid opent voor de Heer van het leven.

Echt vergeven is groots

Gisteren was ik bezig met het schrijven van een preek over het verhaal van de verloren zoon. Het is een parabel die Jezus vertelt om duidelijk te maken dat God op je staat te wachten, je wil vergeven, wat je ook gedaan hebt. Het is een mooi verhaal en ook de diepere betekenis slaat nagels met koppen.

Maar wat betekent dit concreet? Iemand die iets erg gedaan heeft vergeven. Dat is minder evident dan het lijkt. Een mooi getuigenis zien we hiervan in het bijgevoegde filmpje. Je moet het maak kunnen.

 

Wat is zonde eigenlijk?

De zonde neemt een centrale plaats in binnen het christendom. Zonde is volgens christenen hèt probleem van de mensheid. Door zonde is de wereld niet zoals zij bedoeld is.

Is zelfbevrediging doodzonde?

Is het verkeerd om je eigen lichaam aan te raken, dat prettig te vinden en tot bevrediging te komen? Het is een vraag waar enorm veel mensen mee zitten. Niet alleen jongens - ook meisjes liggen er massaal mee in de knoop. Het blijkt niet zo makkelijk hierop een antwoord te vinden, want de Bijbel spreekt er met geen woord over. Hoe goed je de Bijbel ook doorsnuffelt, er wordt met geen enkel woord ook maar iets gezegd, die in de richting van zelfbevrediging wijst. Wel zegt de Bijbel heel wat over seksualiteit in het algemeen.

Inhoud syndiceren