democratie

Recht op water wordt in Europa bedreigd

De Europese Commissie maakte met de concessierichtlijn van 2011 de weg vrij voor de liberalisering van ons water. In ruil voor noodsteun van de Trojka - het comité dat de leningen aan noodlijdende landen verschaft, bestaande uit de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank- moesten Portugal en Griekenland alvast het goede voorbeeld geven: met forse prijsstijgingen en een afname van de waterkwaliteit tot gevolg.

Daar gaat onze privacy

Men wil de GAS-boetes weer verstrengen. Nu wil men al zelfs jongeren vanaf 14 jaar kunnen beboeten. Van waar komt deze repressieve houding. Vroeger sprak men jongeren aan en wees hen terecht en daar bleef het bij. Nu moeten men dreigen met een boete en dan nog. Wil onze overheid niet alles onder controle krijgen tot in het kleinste detail? Spreekt dit niet van een grote angst voor de burgers en een wantrouwen in hen? Waar is de positieve open kijk op de samenleving waarin ieder zijn vrije bijdrage levert?

Het volk verwildert

Is er nog een gezonde basis voor democratie in Europa? De verregaande individualisering heeft vervreemding en versnippering in de samenleving veroorzaakt. Een gemeenschappelijke moraal is er nauwelijks meer. Immigrantengroepen integreren niet echt in de samenleving. Ze kunnen dat ook niet, want er is geen duidelijke samenhang waarin ze kunnen integreren.

Ontkerkelijking bedreigt de democratie

De ontkerkelijking bedreigt het functioneren van de democratie. De Franse politiek filosoof Alexis de Tocqueville ( zie afbeelding 1805-1859) schreef dat religie een voorwaarde is voor gezonde democratie. Religie heeft een temperende werking. Religie maakt je minder materialistisch en egocentrisch, meer gericht op het belang van de gemeenschap. Als het geloof wegvalt, raken mensen sterker gericht op zichzelf. Zonder het geloof ontaardt een democratie snel in tirannie of anarchie.

Tirannie

Kerk niet democratisch? De democratie van de Heilige Geest.

Ik las onlangs het opinieartikel van Ingrid Airam in het Katholiek Nieuwsblad waarin zij stelt dat de Kerk niet democratisch is en ook niet kan zijn. Hoewel als je de dingen op de spits wilt drijven je dit moet onderkennen, toch heb ik enkele fundamentele bedenkingen.

Team-work is een must!

Het lijkt wel een paradox en toch is het zo. Iedereen heeft de mond vol over democratie en team-work maar aan de andere kant kunnen we hiermee door het doorgedreven individualisme minder mee om dan vorige generaties.

De wereld is zo complex geworden dat men op vele terreinen niet meer alleen de touwtjes in handen kan hebben. Hoe vaak hoor je niet spreken van multi-disciplinaire werkgroepen. Daarbij komt nog eens dat inspraak hoog in het vaandel wordt gevoerd op alle niveaus en dat men veel belang hecht aan het democratisch gehalte.

Een kritisch geluid over de democratie

Onlangs las ik ergens het volgende artikel. Het gaat wel kort door de bocht maar toch zit er wel wat stof tot nadenken in. Zeker nu we hier in België al zo'n lange tijd zonder regering zitten kun je wel beginnen te twijfelen aan de democratie.

Gelijkheid is het heiligste fundament van de Democratie.

Inhoud syndiceren