Christendom

Een christelijk China

Terwijl het aantal christenen in West-Europa drastisch terugloopt is het christendom bezig aan een opmars in Azië. Dat de Filipijnen en Korea bloeiende christelijke gemeenschappen hebben is al lang bekend. Maar ook India laat zich niet onbetuigd. Maar van China horen we niet veel, hoewel dit toch het land is met de grootste bevolking.

christelijke metal

Op het podium heet hij Shamgar, draagt hij een harnas en heeft hij zijn gezicht geschminkt. Met zijn band Slechtvalk speelt hij allesvergruizende metal. Maar als hij tegenover je zit, zit daar een kalme, bijna verlegen man met een rode baard.

Booming christendom in China

Is het christendom in Europa op zijn retour dan is er aan de andere kant van de wereld een groei te merken.

Volgens het chinese persbureau Xinhua zouden er zo'n 23 miljoen zijn. Volgnes een partijtopman zouden het er echter 130 miljoen zijn.

Het staatspersbureau spreekt van een ,,christelijke boom'', een snelle toename ineens, die op gang zou zijn gekomen toen de economie in China ging groeien.

Is de Kerk een gemeenschap van Losers?

Ga jij akkoord met deze stelling? Of denk jij er anders over? Hoe zou de kerk in België overkomen bij niet-gelovigen?  Losers, eerder hautein, liefdevol of nederig? En hoe denken onze eigen jongeren over de kerk? Kerk, een gemeenschap van losers? No way!

Maar wat is kerkzijn? Wel, is het niet een groep mensen die met vallen en opstaan wil leren.... van Jezus?

 

Het christendom is de mooiste visie in onze maatschappij

De allermooiste visie in onze maatschappij is die van het christendom. Een visie moet je kunnen uitleggen in een paar woorden die iedereen begrijpt. Het christendom heeft dat: geloof, hoop en liefde. Hij is toch bij uitstek de leider van de westerse maatschappij. Als al tweeduizend jaar datgene waar jij voor staat nog steeds overeind is gebleven, is dat toch wel heel bijzonder. Dan ben je een leider. Als je in één woord moet vatten wat zijn boodschap was, dan is het liefde. Dat woord heeft volgens het woordenboek tweeëndertig betekenissen, maar iedereen weet wat ermee wordt bedoeld.

reincarnatie!?

Er zijn nogal wat mensen tegenwoordig, die in reïncarnatie geloven.

Vlaamse katholieken vóór identiteit

Vlamingen die minstens eenmaal per maand naar de kerk gaan, hechten belang aan profilering: 91% vindt het jammer dat organisaties de K uit hun naam schrappen. Katholieke organisaties zoals scholen en zorginstellingen moeten zich ook echt als zodanig manifesteren: 90% van de ondervraagden vindt dat het godsdienstonderwijs op de katholieke scholen meer het karakter moet krijgen van catechese en een inwijding in het katholieke geloof moet bieden en niet meer alleen algemene informatie over het christendom.

Geroepen? Tot wat en waarom?

Hoe komt het toch dat er zo weinig jongeren kiezen om priester te worden? Komt het omdat de Kerk geen goed imago heeft? Zeker! De laatste tijd hebben we niet echt ons beste beentje voor gezet. Het is ook vaak zo saai en duf hoor je wel eens zeggen. Maar wat wil je als "het" clienteel en het personeel van de kerk wat oude heren en wat besjes zijn.

Is het omdat de individualisering zich radicaal heeft doorgezet? Ik denk van wel. Een kerk, een geloof dat een bepaalde visie voorhoudt ligt niet goed in de markt. We willen alles zelf bepalen.

'Miljoenen moslims nu christen'

Volgens de officiële statistieken bestaan ze niet, maar in de Arabische en islamitische wereld is sprake van een grote golf bekeringen tot het christendom. Katholiek Nieuwsblad citeert in de editie van komende vrijdag een aantal islamitische leiders die zich grote zorgen maken. “Er voltrekt zich een ramp binnen de islam”, zegt een van hen.

Inhoud syndiceren