Christendom

Normloosheid in India

 

De groepsverkrachting die anderhalve week geleden op klaarlichte dag in een bus in New Delhi plaatsvond heeft gezorgd voor massaal protest. Als je hierover wat leest valt op dat deze verkrachting eigenlijk iets laat zien van een algemene normloosheid in India. Vooral vrouwen moeten het ontgelden. Gisteren nog stapte een ander slachtoffer van een groepsverkrachting uit het leven. De politie had haar gedwongen om haar klacht in te trekken en met één van haar verkrachters te trouwen.

Daarbij komt nog dat het rechtssysteem faalt. Daders worden niet of amper vervolgd.

Kerk2012 en het geloofsgetuigenis

Zaterdag hoorde ik wel een interessante uitspraak die mij aan het denken heeft gezet. Op het congres Kerk2012 zei iemand : van de 100 mensen is er 1 die de bijbel leest en 99 die de christen lezen.

Alleen religies nemen seks serieus

De Engelse filosoof Alain de Botton staat bekend als een atheïst die religie waardeert.

Christenen verliezen de trappers en worden agnost

De Britse schrijver, Graham Greene, gaf in 1989 als 85-jarige een merkwaardig interview aan het katholieke weekblad The Tablet. Hij noemde zichzelf een ‘katholieke agnost’. Ik moest aan Greene denken toen ik de zomerreeks Tweespraak las. In die interviews merk je dat niet alleen de afstand tot de kerk groeit, maar dat ook de geloofsinhoud verdampt.

religieuze intollerantie, hoe zielig

Wellicht heb je ervan gehoord. In Pakistan werd een christelijk meisje van 14 jaar met het syndroom van Down opgepakt omdat in haar tas een aantal verbrande pagina's van de koran waren terug gevonden. Tot nu toe werd steeds geopperd dat het meisje niet kan lezen en dus niet kon weten dat het om teksten uit de Koran ging. Toch wordt dit meisje tot op de dag van vandaag vastgehouden en riskeert ze de doodstraf.

Reiki is kwakzalverij

 Reiki is meer en meer in. Het is een therapie die werkt met energie uit de handen ter behandeling van spanningsklachten. Vaak wordt het toegepast in de alternatieve geneeskunde, maar ook in rusthuizen en dergelijke. De methode werd in de negentiende eeuw in Japan ontwikkeld door Mikao Usui op basis van teksten uit het boeddhisme. 

Inhoud syndiceren