boeddhisme

Imagine...?! Wat een flauwe kul. Een gezegend 2016!

Het liedje van John Lennon is de nieuwe nummer 1 in de Top 2000 omdat het razend populair werd na de aanslagen in Parijs – gepleegd door ‘godsdienstwaanzinnigen’. “Imagine no religion…”. “Als je toch ziet hoeveel geweld er iedere keer toch weer rond religie hangt!

China wil religieus worden

De Chinese president Xi Jinping wil dat de regerende Communistische Partij zich toleranter opstelt jegens traditionele religies. Die kunnen volgens hem helpen een moreel vacuüm te vullen. Dit is een nieuw geluid. Jaren werd elke vorm van religie in China uitgebannen. Maar nu is hun eigen systeem door de corruptie en geldhonger als een kaartenhuisje in aan het storten.

Steun vanuit onverwachte hoek

In Birma laait het geweld meer en meer op tegen moslims. Na een halve eeuw van strenge militaire heerschappij, heeft de quasi-burgerregering die twee jaar geleden werd geïnstalleerd vergaande hervormingen doorgevoerd. De huisarresten van oppostitieleiders zijn opgeheven, vrijheden zijn verruimd en de censuur is opgeheven. Het gevolg is dat radicale elementen nu ook een stem hebben gekregen.

Is verrijzenis niet hetzelfde als ...

"Reïncarnatie en het christelijke geloof in de verrijzenis staan lijnrecht tegenover elkaar." Dat schrijft bisschop Heinz Josef Algermissen van Fulda in zijn bisdomblad. Hij waarschuwt daarin voor een verwarring van de christelijke Paasboodschap met boeddhistische opvattingen van de wedergeboorte. 

reincarnatie!?

Er zijn nogal wat mensen tegenwoordig, die in reïncarnatie geloven.

Inhoud syndiceren