atheïsme

Glossy Jezus! gaat de grens over

Zes weken na de lancering is de glossy Jezus! nu ook te koop in België. De glossy ontving in Nederland hoofdzakelijk lovende reacties van atheïsten en gelovigen.
 
Hoofdredacteur is de bekende Nederlandse literair schrijver Arthur Japin. Hij werkte uit pure nieuwsgierigheid en "hang naar het ongerijmde" mee en ontdekte dingen over Jezus die hij nog niet wist.
 

Zijn er ook atheïsten in de hemel?

Er is heel wat te doen over een uitspraak die paus Franciscus deed op 22 mei 2013. Heel wat mensen vielen blijkbaar van hun stoel toen hij vertelde dat ook atheïsten niet uitgesloten zijn van de hemel. De reactie laat zien hoe weinig mensen nog weten van het christelijk geloof. Blijkbaar is het voor hen evident dat het christendom op een sektaire manier denkt over andersdenkenden. Enkel wie gelooft is blijkbaar voor de buitenstaander, bij de gelukkigen. Maar zo is de katholieke visie helemaal niet.

Maar wat heeft de paus eigenlijk gezegd?

Religieuze beleving in deze tijd

De Britse Francis Spufford is christen en schaamt zich daar niet voor. Want het beeld dat Richard Dawkins en andere vertegenwoordigers van het nieuwe atheïsme schetsen, is een grote karikatuur. Christenen zijn meer dan wereldvreemde figuren, die midden in de zomer lelijke regenjacks dragen en dwepen met ellende, zo stelt Spufford met de nodige zelfspot.

Atheïsme ook slachtoffer van relativisme

 

Het atheïsme lijkt slachtoffer te worden van haar eigen relativisme. Hoe langer hoe minder hoor je nog wat van het schreeuwerige atheïsme. Geen reclame meer op bussen in London die uitschreeuwen dat God dood is. Mensen als Richard Dawkins verliezen gestaag hun aanhang. Heel de discussie over wetenschap en religie bekoelt. En in de plaats krijgt het hedendaagse atheïsme meer en meer openheid naar religies. Zo is er bijvoorbeeld al een atheïsten kerk in London waar ze samen zingen, luisteren naar lezingen, het leven vieren … Kortom een eucharistie zonder God.

Heeft de secularisatie zijn grenzen bereikt?

Een greep uit de berichtgeving van de voorbije dagen. Op de uitvaartplechtigheid in Londen van Margaret Thatcher worden uit één mond het Onzevader gebeden en religieuze hymnen gezongen. Premier David Cameron leest voor uit het Johannesevangelie. Islamitische liefdadigheidsinstellingen mogen niet langer voedsel bedelen in en om het Brusselse Noordstation. Ze worden verdacht van het ronselen van strijders voor Syrië.

De gevaarlijke kant aan seks

Alain de Botton is een atheïstische filosoof. In zijn nieuwste boekje: Meer denken over seks, zegt hij wel enkele interessante dingen. Over internetporno schrijft hij: 'Een geest die wat seksuele verleiding betreft oorspronkelijk op niet veel meer was berekend dan de incidentele aanblik van een stamgenote in de savanne, is verloren wanneer hij voortdurend wordt bestookt met uitnodigingen om deel te nemen aan erotische scenario’s waarbij de zieke fantasieën van markies De Sade verbleken.'

Repressie is noodzakelijk

Keept the merry, dump the myth

 

Een Amerikaanse atheïstische groepering heeft in het drukste deel van Manhattan, op Times Square, een billboard opgehangen met de boodschap dat Jezus een mythe is. Het bord toont een afbeelding van een dikke, lachende kerstman, met daaronder een afbeelding van Jezus Christus. Voorbijgangers worden opgeroepen de vrolijkheid vast te houden (keep the merry!), maar de mythe te dumpen (dump the myth!).

Alleen religies nemen seks serieus

De Engelse filosoof Alain de Botton staat bekend als een atheïst die religie waardeert.

Christenen verliezen de trappers en worden agnost

De Britse schrijver, Graham Greene, gaf in 1989 als 85-jarige een merkwaardig interview aan het katholieke weekblad The Tablet. Hij noemde zichzelf een ‘katholieke agnost’. Ik moest aan Greene denken toen ik de zomerreeks Tweespraak las. In die interviews merk je dat niet alleen de afstand tot de kerk groeit, maar dat ook de geloofsinhoud verdampt.

Inhoud syndiceren