armoede

Durf je vuil maken voor armen

In de aanloop naar Kerst  zijn er heel wat solidariteitsacties, ook in de kerk. Welzijnszorg focust zich dit jaar op de plattelandsarmoede. Maar toch heb ik een probleem met al deze acties. Niet dat ik iets tegen hen op zich heb, integendeel, ik kan zo’n initiatieven enkel toejuichen. Maar aan de andere kant kunnen we ons er hierdoor ook al te gemakkelijk van afmaken. We geven wat geld, kopen iets en we hebben onze plicht gedaan. Maar gaat solidariteit hier over?

Waarom iets doen voor een ander?

Het filmpje laat een verhaaltje zien dat ik wel eens gebruik. Hoewel ik het goed ken blijft het me toch nog altijd aanspreken door zijn eenvoud en zijn waarheid. Het slaat echt de nagel op de kop.

Hoe vaak hoor je niet zeggen: "Wat kan ik daar nu aan verhelpen, daar kan ik toch niet tegenop". En zo zitten we vaak met onze handen in onze schoot en doen niks. En dit is fout. Zoals dit filmpje wil ook de uitdrukking "verander de wereld, begin met jezelf", ons wakker schudden en ons wat meer geloof geven in onszelf en in ons kunnen.

Iran bekeken met een andere bril

Je hebt wellicht gemerkt dat het al twee weken stil is op deze blog. Dat komt omdat ik in deze periode in het buitenland zat. Het doel van mijn vakantie was Iran. Je zult nu wel even raar kijken. Wie gaat er nu naar Iran. Is het er wel veilig, het zit er vol religieuze fanatiekelingen… Na mijn rondreis moet ik dit beeld toch wel wat bijstellen. Het is allemaal super meegevallen. Het is natuurlijk overduidelijk dat het een land is waar de Islam een prominente plaats heeft.

De crisis te boven komen

De agressieve besparingsplannen van de EU dreigen uit te lopen op een ramp van formaat. De EU schuift de ervaringen uit het verleden onder tafel en lijkt zo aardig op weg om dezelfde fouten te herhalen. De meest kwetsbare Europeanen dreigen daardoor in een lange en harde winter te belanden, die een generatie lang kan aanslepen.

In Hasselt hoort geen goedkoop bier thuis!... en ook geen marginalen

Het zat er aan te komen. Het valt al een tijdje op in de straten van Hasselt dat er hier en daar plekken zijn waar clochards en marginale types samen troepen om op hun gemak een goedkoop pintje te drinken bij een bankje. Dat dit voor de nodige rommel en overlast zorgt is evident. Nu is het gemeentebestuur in actie gekomen.

Eerste weggeefkast in Vlaanderen

Vanaf 11 augustus staat in Antwerpen op het Damplein een box waarin je kan achterlaten wat je niet meer nodig hebt en omgekeerd, waaruit je kan halen wat je kan gebruiken. Dit is een primeur, Antwerpen zal zo de eerste stad in Vlaanderen worden met een weggeefkast. Met dit initiatief wil men mensen stimuleren om socialer te zijn. De geefgedachte wil men zo terug voor het voetlicht laten treden.

Illegalen: "GO HOME!"

'Ga naar huis of word gearresteerd!' Deze choquerende slogan doorkruiste afgelopen week op aanplakborden van busjes de straten van zes Londense gemeentes. De campagne is een publiciteitsstunt van het Britse ministerie van binnenlandse zaken.

Solidariteit

We worden steeds slechter in het tonen van solidariteit. Denk maar aan de manier waarop we met asielzoekers, werklozen en armen omgaan. Zie hoe er steeds meer stemmen opgaan om stevig in de sociale zekerheid te snijden. De plicht om de ander tegemoet te komen, is een boodschap die we weinig horen. Het kan geen kwaad als we vaker worden geprikkeld om de blik wat meer op de ander te richten. Op een open en onbevooroordeelde wijze. Zelf vergeten we dat maar al te makkelijk. 

Mary's maels een hap voor iedereen

Tijdens het surfen op internet stootte ik op het project Mary’s maels. Alleen al de naam trok mijn aandacht. Het verhaal achter deze organisatie is bovendien ook nog heel bijzonder.

Millenniumdoelen in zicht

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN heeft achtendertig landen erkend die ondervoeding tot de helft hebben weten te reduceren. Een belangrijk deel van de eerste millenniumdoelstelling is daarmee bereikt voor hen. Achttien landen bereikten ook de strengere doelstelling om het absolute cijfer van mensen die effectief honger lijden te halveren. Daaronder zijn landen zoals Armenië, Azerbeidzjan, Cuba, Ghana, Koeweit, Nicaragua, Thailand, Venezuela en Vietnam. De twintig andere landen werden erkend voor het halveren van de honger in hun land maar nog niet voor de absolute cijfers.

Inhoud syndiceren