armoede

Nieuw restaurantconcept

Gisteren heb ik iemand met veel enthousiasme horen spreken over duurzame samenlevingsopbouw. Heel wat interessante ideeën om mensen te betrekken werden naar voren gebracht. Ik denk dat er heel wat kansen in zitten om meer en meer mensen te betrekken en zo terug wat meer groepsgevoel te creëren.

Wij zijn gewoon verwende kinderen!

Men zegt vaak als negatieve opmerking 'de jeugd van tegenwoordig!'
Wel dit is een klein deel van die jeugd,

Wat met al die vluchtelingen?

Enkele dagen geleden vergaderde ik met een groepje katholieken die zich inzetten in hun eigen dorp. Natuurlijk passeerde ook de vluchtelingencrisis de revue. Wat ik toen hoorde deed me wel de wenkbrauwen fronsen. Er waren die vonden dat we die vluchtelingen niet moesten opnemen of dat we hen moesten buiten houden want er slopen duizenden IS-strijders mee Europa binnen of dat het eerder aan de Golfstaten was dan aan ons om hen op te nemen.

 

Waarom politici wel eens het belang van het geheel uit het oog verliezen

In het politieke debat over groeiende ongelijkheid overstijgt men maar zelden de grenzen van zijn eigen gemeenschap.

Eigenbelang

Niet zelden wordt beargumenteerd dat politici de plicht hebben om de belangen van hun kiezers – diegenen die hen verkozen hebben – te dienen. De kiezer – zo wordt er geredeneerd – maakt tijdens de stembusslag een rationele keuze, uit eigenbelang; ‘wat kan welke politicus voor mij doen?’.

De omgekeerde wereld

Het is een beetje de omgekeerde wereld. Wellicht heeft de aanwezigheid van de camera’s ook wel een beetje geholpen.

 

Toch weet iedereen dat nederigheid een mens eigenlijk groot maakt en dat dienstbaarheid een mens mooi maakt.

Maar is het moeilijkste aan dit alles niet dat we dan de touwtjes uit handen moeten geven. Is het dat niet wat ons doet aarzelen om naar de zwakste te gaan? Is het dat niet waardoor we na een moment van edelmoedigheid terug hervallen in onze oude plooi. Omdat het anders toch niet zo verder kan.

groeiende kloof arm-rijk is een systeemfout

Nog nooit heeft de wereld zoveel rijkdom geproduceerd als vandaag. Bij een gelijke verdeling van de rijkdom zou een gemiddeld gezin met twee volwassenen en drie kinderen wereldwijd een beschikbaar inkomen hebben van 2.870 euro per maand en een gezinsvermogen (spaargeld, waarde van een eigen huis, enz.) van 125.000 euro.

Davert de kerk op zijn fundamenten?

Het lijkt wel dat de bevraging vanuit Rome aan de katholieken wereldwijd als voorbereiding op de bisschoppensynode over het gezin van oktober, de doos van panora geopend heeft. Het katholieke opinieblad Tertio laat weten dat meer dan 80% van de bevraagde katholieken zich niet vinden in de standpunten van de kerk over voorbehoedsmiddelen, abortus en huwelijksmoraal. Ook in Duitsland gaan de meningen dezelfde richting uit.

Van de regen in de drop of toch niet?

Parked vertelt het verhaal over een man die een lange tijd dakloos is en leeft in zijn auto.

Daklozen worden opgeofferd aan Fukushima

Recruiters in Japan krijgen 100 Amerikaanse dollar voor het rekruteren van daklozen om nucleair afval op te ruimen bij de zwaar beschadigde Fukushima kerncentrale. Er is een tekort aan werknemers die de zenuwslopende job op zich willen nemen en uitzendbureaus zoeken in stations naar daklozen die ze kunnen overhalen het werk te doen. De ontmanteling van Fukushima kan nog 30 jaar duren en en tot en met 2015 zijn er nog zeker 12.000 werknemers nodig.

Inhoud syndiceren