Afrika

Ook de Kerk is te vinden op de Wereldtentoonstelling in Milaan

Al sinds het ontstaan van de wereldexpo is de kerk er op een of andere manier aanwezig, en sinds 1958 telkens als staat, de Heilige Stoel, met een zelfstandig paviljoen.

De aanwezigheid van het Vaticaan misstaat deze keer zeker niet, want het thema sluit naadloos aan bij de belangrijkste boodschap van de paus aan de wereld dit jaar. In de encycliek Laudato si’ roept hij niet alleen katholieken, maar alle mensen van goede wil op om zorg te dragen voor de aarde.

Vergeven. Kan dit wel?!

Bij de genocide in Rwanda werden honderdduizenden mensen gedood. Enige maanden geleden kwam in Hasselt voor een groep jongeren priester Jean Baptist hierover getuigen. Ook hijzelf verloor tijdens de genocide heel wat familieleden. Het was een indrukwekkende getuigenis waarvan we stil werden. Hij vertelde ook dat hij de moordenaar van zijn broer was tegengekomen en dat ze samen hadden geweend.

De horror van babyfabrieken, ook in Europa

Minderjarige, vaak al zwangere meisjes van straat plukken, ze negen maanden lang een nieuwe thuis geven en uiteindelijk de pasgeboren baby’s voor veel geld verkopen. Ziedaar het recept achter de winstgevende Nigeriaanse babyfabrieken, waarvan de eigenaars de gerechtelijke dans ontspringen.

De toekomst van de kerk

 

Bisdom Hasselt steunt bisschop Centraal Afrikaanse Republiek

 

De Veertigdagentijd is niet enkel een tijd van vasten maar ook een tijd om iets te doen voor anderen die het niet zo voor de wind gaat. Ook ons bisdom blijft hierin niet achter. Zo steunt het bisdom Hasselt het bisdom Kaga-Bandoro, een arm broussebisdom in de Centraal Afrikaanse Republiek dat behoort tot de armste landen ter wereld. Sinds 8 jaar wordt dit bisdom bestuurd door de Limburgse pater Salesiaan Albert Vanbuel.

Het bisdom Hasselt maakt € 10.000 vrij uit het fonds Wereldnoden, dat opgebouwd wordt met collectegelden uit de Limburgse parochies.

 

De Westelijke Shara is het Palestina van Afrika

 

Er vallen gelijkenissen te trekken tussen de bezette Palestijnse gebieden en de Westelijke Sahara, die al decennialang door Marokko wordt bezet. Terwijl het ene conflict ongelooflijk gemediatiseerd is, weten maar weinig mensen wat er zich ten zuiden van Marokko afspeelt.

 

De Westelijke Sahara is het laatste deel van Afrika dat nog altijd niet onafhankelijk is geworden. Deze Spaanse ex-kolonie wordt al jarenlang wederrechtelijk bezet door buurland Marokko. Het Polisario is de verzetsorganisatie van het Sahrawivolk (foto Press Resistencia Saharui)

Ontwikkelingssamenwerking is geen bodemloze put

 

Geregeld hoor ik de vraag of ontwikkelingshulp eigenlijk wel zin heeft. Er zijn al vele miljarden naar Afrika en andere derdewereldlanden gegaan en de mensen blijven er arm. Moeten we er niet mee stoppen?

 

Goede resultaten

Afrikanen komen arme Noren te hulp

In plaats dat het rijke noorden iets doet voor het arme zuiden worden de rollen eens omgekeerd. Een groep Afrikanen is in actie gekomen om arme Noren een handje te helpen. Ze zijn begonnen met het inzamelen van radiatoren en dekens. Hiernaar is in deze wintertijd een grote vraag in Noorwegen. Door de economische crisis komen meer en meer Noren in de armoede terecht. Bekijk hier het filmpje maar eens van deze opmerkelijke solidariteitsactie.

 

Meanwhile in Africa

 

Kony-campagne mikpunt van kritiek

 

De jacht op Joseph Kony duurt nog altijd voort. Vorige maand besloot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zich aan te sluiten bij de missie van de Afrikaanse Unie om de krijgsheer Kony gevangen te nemen en zijn Verzetsleger van de Heer te neutraliseren. Vijfduizend militairen van de AU worden ingezet om de krijgsheer gevangen te nemen.

Inhoud syndiceren